artikel

Asbestsanering

bouwbreed 540

Medewerkers van aannemer Kruiswijk uit Bergambacht ontdoen het dak van de voormalige Jansen recycling Groep aan de Waalhaven OZ in Rotterdam van asbest.

Vanaf 2024 zijn asbest- daken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Reageer op dit artikel