artikel

bouwbreed Premium 1311

De Zeedijk bij Oudeschild op Texel is niet stabiel genoeg en niet sterk genoeg om bewoners te beschermen tegen hoge waterstanden in de toekomst. Bij het Bolwerk is de dijk ook niet hoog genoeg.

De havendammen bij de Waddenhaven en de Werkhaven zijn niet stabiel genoeg. Daarom wordt er in Oudeschild hard gewerkt aan een nieuwe zeedijk. Oudeschild is een lastige plek voor de dijkversterking. Drie havens en het dorp vlak achter de dijk, maken dat op veel plekken naar maatwerk is gezocht.

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt op een gedeelte van de dijk alleen de dijkbekleding vervangen. Het onderste deel van de buitenkant van de dijk krijgt een nieuwe stenen bekleding. Voor het overige: klei met daaroverheen gras en een deel van de buitenkant van de dijk krijgt asfalt met daaroverheen gras.

Reageer op dit artikel