artikel

Worst van riet

bouwbreed Premium 259

Drie meter lange worsten met daarin jonge rietplanten moeten het afkalven van de oevers in Aldeboarn straks voorkomen. Kraanmachinist Rob Haitsma, Marten de Jong (vooraan) en Jelte de Vries plaatsen in totaal 110 stuks over een lengte van 330 strekkende meter.

De walkant langs het maisperceel aan de doorgaande weg tussen Aldeboarn en Tijnje hebben ze schuin afgegraven. Tussen twee zigzaggende rijen paaltjes worden de worsten in het water gelegd en vastgebonden. Over een paar jaar zijn de worsten vergaan en is een groene rietoever ontstaan.

Loonbedrijf Westra uit Franeker doet het werk in opdracht van Wetterskip Fryslân, dat na proeven nu op meer plekken de rietworsten toepast. Het is een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor de houten walbeschoeiing, aldus het waterschap.

Reageer op dit artikel