artikel

Triodos: stop verkoop tochthuizen corporaties

bouwbreed 282

Triodos: stop verkoop tochthuizen corporaties

Corporaties verkopen vooral slecht geisoleerde woningen, bleek vorige week uit onderzoek van Cobouw. “Dat leidt tot grote maatschappelijke risico’s”, waarschuwt Jeroen Pels van Triodos Bank. Zijn oplossing? “Verplicht corporaties woningen met een slecht energielabel eerst op te knappen. Dat is goed voor de aannemer, de corporatie, de koper én het milieu.”

Als bouwer zelden meegemaakt dat een corporatie slecht geïsoleerde woningen wil laten opknappen? Dat kan aan de corporatie liggen. Er zijn er namelijk bij die bewust hun afdankertjes van de hand doen. Jaarlijks gaat het om duizenden woningen met een C-label of lager, bleek vorige week uit onderzoek van Cobouw.

Doodzonde, vindt Jeroen Pels, manager Hypotheken bij Triodos Bank. Ook volgens hem wijst veel erop dat corporaties dit als strategie hanteren om in 2021  zonder noemenswaardige inspanning gemiddeld op een B-label uit te komen. “Door perverse prikkels in het systeem verkopen corporaties en beleggers op grote schaal woningen omdat ze verouderd zijn. Als het ware dumpen ze deze op de markt.”

Per saldo geen energieverbetering 

Geen wonder dat de grote verduurzamingsopgave bij corporaties niet loskomt, vervolgt de hypotheekdeskundige. “Hiermee worden namelijk alleen maar onzuinige woningen onttrokken aan de portefeuilles van corporaties, maar deze worden vervolgens toegevoegd aan de koopmarkt. De gemiddelde prestatie van de corporatie gaat omhoog, maar per saldo vindt er geen energieverbetering plaats.”

G’tjes dumpen heeft ook gevolgen voor kopers, vult hij aan. “Veel van deze woningen worden verkocht aan mensen met een lager inkomen. Op de langere termijn blijven zij zitten met een incourante en oncomfortabele woning. Een kat is de zak dus. De corporatie moet gespikkeld bezit  bovendien ook niet willen; dit belemmert toekomstige renovatie op blokniveau.”

Old school taxaties 

Pels benadrukt dat het klimaatonvriendelijke ‘uitpondingscircus’ verder reikt dan corporaties. Ook de overheid en taxateurs werken dat volgens hem in de hand. “Veel woningtaxaties worden nog altijd old school uitgevoerd. Naar de energielasten wordt nauwelijks gekeken. De overheid zou met extra regels kunnen komen.”

Triodos probeert zich al jaren te onderscheiden met duurzame hypotheken. “Als eerste en vreemd genoeg nog altijd enige bank in Nederland koppelen wij het energielabel aan de hoogte van de hypotheekrente. Zijn advies aan het kabinet? Misschien moet je corporaties verplichten om een woning eerst te laten opknappen door aannemers. De prijs daarvan kun je bij verkoop doorbelasten aan de koper. Dat is goed voor de energieprestaties, de courantheid van de woning, de betaalbaarheid van woonlasten (waaronder energie) en de werkgelegenheid.”

Disclaimer op woning: deze woning lekt als een mandje

Ook extra voorlichting zou al kunnen helpen, voegt hij eraan toe. “Corporaties zijn bij verkoop lang niet altijd even transparant over de energieprestaties. Soms staat het label er niet eens bij, maar dan doen ze wel alsof het een golden opportunity is. Je zou wat dat betreft ook kunnen denken aan een verplichte disclaimer op het huis. Zo van: deze woning voldoet niet aan de energieprestatienormen.”

Kun je corporaties wel kwalijk nemen dat ze vooral G’tjes. F’jes en E’tjes verkopen? Particulieren doen dat toch ook? Heeft Marnix Norder, de nieuwe voorzitter van Aedes niet gewoon gelijk als hij zegt dat de overheid ook naar particuliere woningbezitters moet kijken als het gaat om energiebesparing?

Huizenvoorraad ‘stinkt’

“Allemaal waar,” besluit Pels. “Maar, linksom of rechtsom moet er iets gebeuren. Nederland bungelt al jaren onderaan de lijstjes, terwijl een middelbare scholier kan bedenken dat de huizenvoorraad een van de grootste veroorzakers is van C02-uitstoot. En het hoeft echt niet altijd nul-op-de-meter te zijn. Veel maatregelen zijn relatief basaal en tegelijkertijd effectief. Dak- spouw-, vloerisolatie. Dubbelglas.”

Reageer op dit artikel