artikel

‘Bestemmingsplan te oud? Dat kan geld opleveren’

bouwbreed 406

‘Bestemmingsplan te oud? Dat kan geld opleveren’

Het is een bekende irritatie onder ontwikkelaars: trage overheden en lange besluitvormingsprocessen. Het komt regelmatig voor dat de overheid termijnen binnen besluitvormingtrajecten niet haalt. Het afdwingen van meer snelheid blijkt lastig.

De wetgever onderkent dit probleem, en heeft daarom in een aantal gevallen voorzien in een (wettelijk) aansporingsmiddel richting gemeenten. De in sommige gevallen van toepassing zijnde dwangsom bij niet tijdig beslissen, zal bij de meeste professionele partijen wel bekend zijn. Maar geldt dit ook voor de legessanctie?

Artikel 3.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening (“Wro”) bepaalt dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar. Zijn bestemmingsplannen wel ouder, dan geldt op basis van datzelfde artikel een sanctie voor de gemeente. Zij mag dan geen leges meer in rekening brengen voor omgevingsvergunningen die op basis van een te oud plan worden verleend. Dit kan, zeker bij grote projecten, om forse bedragen gaan.

Bakzeil

Het komt in de praktijk dan ook nog wel eens voor dat een gemeente onder deze sanctie probeert uit te komen. In het verleden is bijvoorbeeld al door gemeenten betoogd dat omgevingsvergunningen die in afwijking van een te oud bestemmingsplan worden verleend, niet onder deze sanctie zouden vallen. Of dat weliswaar geen legeskosten in rekening werden gebracht voor de bestemmingsplantoets, maar vervolgens wel voor de toets aan het Bouwbesluit.

In beide gevallen haalde de gemeente echter bakzijl. De rechters zijn streng:uit de wet volgt dat de legessanctie ruim moet worden uitgelegd. Een recent arrest waarin beide bovenstaande verweren van de gemeente op een duidelijke manier worden afgewezen, is dat van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 1 november 2016.

Niet in alle gevallen waarin een omgevingsvergunning wordt verleend op basis van een te oud bestemmingsplan, is de gemeente zich hiervan bewust. En niet in alle gevallen waarin de gemeente zich hier wel van bewust is, wordt dit ook actief aan de ontwikkelaar/aanvrager bericht. Gaat u een project ontwikkelen en vraagt u hiervoor een omgevingsvergunning aan? Check dan altijd even of dit bestemmingsplan niet ouder is dan tien jaar!Anouk Scharff is advocaat omgevingsrecht bij Lexence N.V. advocaten & notarissen. Heeft u naar aanleiding van deze column vragen? Neemt u dan contact op via a.scharff@lexence.com, 020-5736752 of 06 15 439 499.

Reageer op dit artikel