artikel

Renovatie Meinesleatbrêge

bouwbreed 60

De brug over de Meinesleat in Akkrum is dit weekend weer op zijn plek gezet. Met twee zware kranen is de tijdelijke noodbrug verwijderd en zijn het gerenoveerde brugdek, de hameipoort en balans weer op hun plek geplaatst.

Voor het project schakelde hoofdaannemer Beenen BV in Heerenveen diverse onderaannemers in. Machinefabriek Rusthoven in Groningen renoveerde alle staalwerk.

De Meinesleatbrêge was een van de 110 bruggen in de voormalige gemeente Boarnsterhim, die vlak voor de herindeling met Heerenveen aan een grondige inspectie werd onderworpen. Het achterstallig onderhoud was zo groot dat renovatie hard nodig was. De aandrijving is in zijn geheel vervangen, terwijl ook het leuningwerk en brugwachtershokje nieuw zijn.

Vanwege de grote drukte ‘s zomers – met dertigduizend passerende boten – is de renovatie in de winterperiode uitgevoerd. Gedurende vier weekenden was alle verkeer – op de weg en het water – gestremd. Met ingang van het nieuwe vaarseizoen is de nieuwe brug weer klaar.

Uw project als XL?

Uw project als XL?

Reageer op dit artikel