artikel

Hoe flexibel en integraal contracteren kan bijdragen aan de verduurzaming van vastgoed

bouwbreed 271

Hoe flexibel en integraal contracteren kan bijdragen aan de verduurzaming van vastgoed

De grote verduurzaming van bestaand vastgoed blijft vooralsnog uit. Om het tij te keren zouden partijen veel meer integraal moeten werken. Dat schrijft Ciaran O’Connor, advocaat Bouw en Vastgoed bij AKD.

Het is grotendeels erkend dat verduurzaming van vastgoed niet alleen nuttig, maar ook nodig is. Duurzaam vastgoed is meer toekomstbestendig, beter bruikbaar en beter verhuurbaar. Door investeringen te doen die zichzelf op de korte dan wel lange termijn terugverdienen, kunnen bovendien aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd.

Toch blijft de grote verduurzamingsslag uit. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat één van de belangrijkste redenen hiervoor is dat verduurzaming van vastgoed niet integraal, maar juist gesegregeerd wordt aangepakt. Met de betrokken partijen worden gescheiden (traditionele) contracten gesloten. Juist bij verduurzaming komt echter doorgaans een veelvoud aan verschillende disciplines kijken, zoals (ver)bouwwerkzaamheden, levering van installaties en energie, financiering en diensten op het gebied van beheer en onderhoud. Om vastgoed daadwerkelijk, efficiënt en betaalbaar te verduurzamen, zullen deze verschillende disciplines moeten samenwerken. 

Partijen kunnen veel meer organiseren in contract

De manier om deze samenwerking te stimuleren is het integrale contract, waarbij meerdere partijen zijn betrokken en waarin meerdere disciplines zijn samengevoegd. Wat partijen echter vaak over het hoofd lijken te zien, is dat zij nog véél meer kunnen organiseren in hun contract. Het beginsel van contractsvrijheid betekent immers dat partijen – dwingend recht daargelaten – hun rechtsverhouding volledig naar eigen inzicht kunnen vormgeven. 

Voorkom een gang naar de rechter

Door vanaf het begin van een verduurzamingstraject in overleg te treden met alle betrokken partijen en de gezamenlijke doelstelling helder te formuleren, ontstaat een eigenaarschap van het project bij alle partijen, dat bijdraagt aan het succes. Zo kunnen partijen gedeelde doelen vastleggen, voorzien in gezamenlijk overleg en kennisuitwisseling en de mogelijkheid expliciet opnemen dat zij bepaalde afspraken op een later moment kunnen herzien of aanpassen aan de veranderende omgeving. Bovendien kan gedacht worden aan procesmatige afspraken over hoe partijen om zullen gaan met (mogelijke) geschillen, zodat een gang naar de rechter wordt voorkomen. Procesmatige afspraken – onder meer over houding en gedrag – zijn net zo geldig als de standaard afspraken over prijs en aansprakelijkheid en kunnen zorgen voor betere samenwerking en afstemming, minder conflicten en vooral meer flexibiliteit.  

Wanneer partijen voorafgaand aan verduurzamingstrajecten op deze manier nadenken over hun samenwerking, ontstaat naar verwachting meer ruimte voor de verduurzamingsslag die nodig is.Ciaran O’Connor is advocaat Bouw & Vastgoed bij AKD Advocaten.

 

Reageer op dit artikel