artikel

Help! Mijn onderaannemer is failliet: moet ik de curator betalen?

bouwbreed 549

Help! Mijn onderaannemer is failliet: moet ik de curator betalen?

Kan een curator betaling vorderen voor verrichte werkzaamheden terwijl die vordering ten tijde van het faillissement nog niet opeisbaar was? Afgelopen jaren is deze discussie veelvuldig gevoerd. De Hoge Raad heeft onlangs antwoord gegeven op die vraag: ja, de curator heeft een vordering en die moet u betalen. Advocaten Christian Gäbler en Erik Jansen leggen uit hoe het zit.

Een veel voorkomende situatie de afgelopen jaren was deze: een onderaannemer gaat failliet en heeft zijn werkzaamheden nog niet afgerond. Hij heeft bijvoorbeeld pas 60 procent verricht van de werkzaamheden die recht geven op betaling van termijn 6. De curator laat weten dat hij de overeenkomst niet zal nakomen maar vordert wel een betaling van 60 procent van termijn 6. Dat werk is immers uitgevoerd en moet betaald worden, zo is de simpele redenering van de curator.

Kan de curator betaling dan vorderen?

Termijnen hoeven pas betaald te worden als de afgesproken hoeveelheid werk is verricht. Pas dan is de termijn opeisbaar. De aannemer hoeft dus nog niets te betalen als de onderaannemer van termijn 6 pas 60 procent heeft verricht. In faillissement komt daar nog eens bij dat de curator geen nakoming meer kan vorderen als hij de overeenkomst niet zal nakomen. En het vorderen van betaling is niets anders dan het vorderen van nakoming.

Kortom: de verweren tegen de vordering van de curator lagen voor het oprapen. De curator heeft geen opeisbare vordering en hij kan ook geen nakoming meer vorderen. Slagen deze verweren, dan heeft dat uiteraard wel tot resultaat dat de aannemer niet hoeft te betalen voor wel uitgevoerd werk (namelijk 60 procent van termijn 6).

De Hoge Raad besloot anders

Er waren goede juridische argumenten voor zowel het standpunt van de curator als dat van de aannemer in dit verhaal. De Hoge Raad moest er daarom aan te pas komen om te beslissen.

Alle vorderingen die opeisbaar zijn op datum faillissement moeten gewoon betaald worden. Dat de curator geen nakoming meer zou kunnen vorderen, doet daar niets aan af. Is er geen opeisbare vordering (termijn 6 is nog niet afgerond) kan toch betaling gevorderd worden van het werk dat al wel is uitgevoerd (60 procent). Met andere woorden: voor uitgevoerd werk moet gewoon betaald worden.

Verrekening van schade

Voor de goede orde: er zijn nog steeds behoorlijk wat omstandigheden denkbaar waardoor de vordering van de curator niet of niet volledig hoeft te worden betaald. De aannemer lijdt vaak schade door het faillissement van de onderaannemer. Denk aan de kosten voor een duurdere andere onderaannemer die de werkzaamheden opnieuw moet opstarten, vertragingsschade of verval van garanties. Deze schade kan nog steeds verrekend worden met de vordering van de curator.Christian Gäbler en Erik Jansen zijn beiden advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht bij Poelmann van den Broek advocaten te Nijmegen.
Met dank aan Robert Jan Kwaak, advocaat Bouwrecht.

 

Reageer op dit artikel