artikel

Kiezen voor de meest kansrijke contractvorm

bouwbreed 205

Kiezen voor de meest kansrijke contractvorm

Een belangrijke stap in elk project is het kiezen van de meest kansrijke contractvorm. Om opdrachtgevers binnen de natte infrastructuur te helpen bij het kiezen zijn afwegingskaders ontwikkeld.

Als adviseur integraal inkopen richt ik me al jaren op het stimuleren van een bredere kijk op contractvormen. Het kiezen voor de meest kansrijke contractvorm is een belangrijke stap in elk project. Er moet gekeken worden naar allerlei factoren, zoals projectambities, projectduur, verdeling van risico’s, de markt, maar ook de eigen organisatiecultuur.

Voor veel organisaties blijkt het in de praktijk lastig om die afweging goed te maken. Om opdrachtgevers te helpen bij het kiezen van de contractvorm zijn PPSsupport (inmiddels opgegaan in PIANOo) en de programmadirectie Hoogwaterbescherming in 2013 begonnen met het ontwikkelen van een afwegingskader.

Welke ruimte aan de markt

Geïntegreerde contracten kunnen goed ingezet worden binnen de natte infrastructuur, maar in de praktijk bleek er behoefte aan ondersteuning bij het maken van de afweging. Met het afwegingskader kan in een vroege fase van de projectvoorbereiding worden gekeken naar de optimale contractvorm, door stap voor stap na te gaan welke ruimte aan de markt kan worden gegeven (via prikkels) om zo tot het beste resultaat te komen.

Inmiddels is er ook een afwegingskader gepubliceerd voor afvalwaterzuiveringsinstallaties en zijn we begonnen aan een derde afwegingskader geïntegreerde contractvormen voor alle projecten binnen de natte infrastructuur.

Afwegingskader Hoogwaterbeschermingsprogramma: De projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma kennen diverse ambities. Zo staan innovatie, duurzaamheid en toekomstbestendigheid vaak hoog in het vaandel. Het afwegingskader geeft inzicht in de meest kansrijke contractvorm voor een project. Bijvoorbeeld door risico’s, levenscyclusoptimalisaties en gevolgen voor de omgeving in beeld te brengen.

Afwegingskader voor afvalwaterzuiveringsinstallaties: Een groot deel van de zuiveringsinstallaties in Nederland is aan het eind van hun levenscyclus en toe aan vernieuwing. Als bijdrage aan een duurzamere samenleving, willen waterschappen en gemeenten tevens een groot deel van het afval gaan omzetten in nieuw te gebruiken schone grondstoffen, energie en schoon water. Het afwegingskader brengt deze uitdaging in kaart en ondersteunt het besluitvormingstraject.

Afwegingskader natte infrastructuur: Eind van dit jaar publiceert PIANOo een nieuw afwegingskader waarin gebruikerservaringen van de huidige kaders zijn verwerkt. Het nieuwe kader kan ingezet worden bij alle projecten in natte infrastructuur. Het geeft inzicht in de randvoorwaarden, bijvoorbeeld wat de keuze van een bepaalde contractvorm betekent voor de organisatie.

Op Pianoo.nl kunt u de afwegingskaders hoogwaterbescherming en afvalwaterzuivering downloaden.Helena Hernandez Chamorro, PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

 

Reageer op dit artikel