artikel

‘Integraal werken vereist anders denken’

bouwbreed 381

‘Integraal werken vereist anders denken’

“Laten we het vooral rationeel houden”, horen we vaak aan het begin van een lastige bespreking. Daarmee wordt dan gedoeld op een gefocuste en resultaatgerichte bijeenkomst, liefst een beetje gejaagd. Want dat voelt als werken. Terwijl een dynamische en kwalitatieve bespreking veel meer oplevert, namelijk: vernieuwing, daadkracht en onverwachte gunstige wendingen.

Hoe maken we de omslag naar dynamische en kwalitatieve besprekingen? Een goede eerste stap is een andere kijk op ons zogenaamde ‘verstandige gedrag’. Daniël Kahneman (een psycholoog die de Nobelprijs voor Economie kreeg), leert ons dat de mens minder verstandig is dan gedacht.

We laten ons leiden door ons denksysteem 1, en verwaarlozen ons complexere denksysteem 2. Systeem 1 is altijd aan, en is snel en dominant. Systeem 2 is lui, moet aangezet worden en schakelt snel weer uit (zie onderstaand schema).

Doordat we ons met name laten leiden door denksysteem 1:

Zet systeem 2 eens wat vaker aan

Systeem 2 is niet beter dan systeem 1. Sterker nog, systeem 1 is ons overlevingsmechanisme en is vaak doeltreffend. Maar verstandig is om systeem 2 ook wat vaker aan te zetten. We bewegen onherroepelijk naar meer integraliteit – zowel qua disciplines als qua tijd. Dat vraagt om meer en effectievere informatie-uitwisseling. Nieuwsgierig zijn naar de ander is daarbij essentieel. Dat betekent doorvragen en in gesprek blijven. Alleen dan komen de opties, de voor- en nadelen en de consequenties beter in beeld.

Het kan anders

Elke dag proberen we vat te krijgen op onze werkelijkheid met lijstjes, agendapunten en onze resultaten-fixatie. De praktijk leert ons dat we daarmee verder afraken van elkaar en van de werkelijke zaken die spelen in onze wereld, onze organisatie, ons overleg en ons project. We zijn in een bijeenkomst vaak zo gefocust op de tijd en op ons eigen zegje, dat we te weinig oog hebben voor de mens in het overleg en het proces. Dat kan anders, en dat doe je zo:

Op deze manier lukt het je meer info te vergaren. Dat is belangrijk, want ondanks al je ervaring weet jij in je eentje niet wat het beste is voor het project. Bovendien heb je de ander nodig om je doel te bereiken, daarom kun je maar beter met die ander meebewegen.

Gebruik het compexere denksysteem wat vaker

Dus, laten we ons complexere denksysteem wat vaker gebruiken. Dan houden we de beslissingen die we nemen beter in eigen hand, en laten we minder aan het toeval over. Zo werken we toe naar een meer geïntegreerde bouw- en infrapraktijk, met minder overschrijdingen in tijd en geld.

 

Nathalie Vrancken en Nelleke van Thiel-Wortmann, Versnellers van Samenwerking en Besluit in Bouw & Infra

 

Reageer op dit artikel