artikel

Rijkskantoor De Knoop

bouwbreed 38

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt R Creators (consortium van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) de voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern rijkskantoor. Vanaf 2018 nemen verschillende rijksdiensten hun intrek in het gebouw.

Het gebied rondom Utrecht Centraal, waar rijkskantoor De Knoop ligt, maakt onderdeel uit van het masterplan Utrecht voor de vernieuwing van het centrum (CU 2030). De sloop, renovatie en herontwikkeling vindt plaats van 2015 tot en met begin 2018, waarna de onderhouds- en exploitatiefase van twintig jaar start.

Uw foto als XL?

Uw foto als XL?

Reageer op dit artikel