artikel

Zijn kleine monumenten minder waard dan grote?

bouwbreed Premium 262

Zijn kleine monumenten minder waard dan grote?

Met de afschaffing van de fiscale aftrekregeling voor restauratie van monumenten geeft het kabinet een verkeerd signaal af, zo betoogt Job Roos. Namelijk dat kleine monumenten minder waard zijn dan grote.

BRIM-subsidie voor

BRIM-subsidie voor
Vorig jaar nog werd er nog gejuicht bij monumenteneigenaren vanwege de forse ophoging van de BRIM-subsidie. Hierdoor komen nu 40 iconische rijksmonumenten – die voorheen buiten de boot vielen – in aanmerking voor grondige restauratie en onderhoud. Die juichstemming wordt nu overschaduwd door de voorgestelde afschaffing van de fiscale aftrekregeling die met name de ruim 30.000 particuliere woonhuiseigenaren zal treffen. Men kan zich afvragen: beseft de politiek wel het belang van het kleine, kwetsbare erfgoed?

“Niet is veranderlijker dan een monument”, was in de jaren negentig het credo vanuit de monumentenzorg om toch vooral ons monumentenbestand ook bij de tijd te houden. Verandering was en is naast behoud een belangrijke motor voor een volwaardige rol van erfgoed in onze maatschappij.

Onderhoud is kostbaar

In het leven van alledag speelt erfgoed een belangrijke rol. Het culturele landschap van onze dorpen, steden en buitengebieden zijn er van doordesemd. Veel daarvan is in bezit van particuliere eigenaren. Zij ervaren dagelijks de lusten in de vorm van veel toegevoegde culturele waarde, maar zeker ook de lasten. Zorgvuldig uitgevoerd onderhoud en restauratie zijn immers vaak kostbaar.

Het was ooit een uitstekend idee van onze overheid om via maatregelen van fiscale aftrek bij onderhoud dan wel restauratie deze eigenaren een duwtje in de rug te geven. Daarmee werd vaak de weg geopend naar cofinanciering door de eigenaar voor het zorgvuldig afstemmen van gewenste veranderingen van erfgoed aan de eisen van de tijd. Met het bescheiden middel van fiscale aftrek werd zo een grotere vis aan de haak geslagen.

Kabinet heeft geen besef van waarde

Met de plannen van het kabinet om deze tegemoetkoming af te schaffen wordt nu 25 miljoen euro op het budget gekort. Met het besluit om de BRIM-subsidie met 20 miljoen te verhogen lijkt de politieke aandacht zich te gaan richten op de grote, iconische monumenten. Het besef van de kracht van al dat diverse kleine kwetsbare erfgoed in onze dagelijkse leefomgeving lijkt bij onze overheid compleet afwezig. Een overheid die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan verliest op deze manier een dierbare omgang met wat van waarde is uit het oog.Job Roos

Job Roos
Job Roos is voorzitter van de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR).

Reageer op dit artikel