artikel

Verbreding de Linge

bouwbreed 8

Werknemers van Bongers Loon- en Grondverzetbedrijf uit Tiel werken aan de verbreding van de rivier de Linge. In opdracht van Waterschap Rivierenland wordt een natuurlijke oever aangelegd. Er vinden ook baggerwerkzaamheden plaats. Het moet uiteindelijk zorgen voor een snellere afvoer van regenwater, met minder wateroverlast in het agrarisch gebied langs de rivier tot gevolg.

Eind 2014 begon Waterschap Rivierenland de baggerwerkzaamheden in de Linge tussen Buurmalsen en Gorinchem. Eind september zijn deze werkzaamheden afgerond. In totaal is dan 425.000 kubieke meter gebaggerd.

Jouw foto als XL?

Jouw foto als XL?

Reageer op dit artikel