artikel

‘Lobbyen is geen vies woord’

bouwbreed Premium 294

‘Lobbyen is geen vies woord’

Lobbyen heeft een slecht imago, maar dat is niet altijd terecht. Effectief lobbyen door de gehele bouwsector is dé manier om tot een gezonder klimaat in de Nederlandse bouwsector te komen, vindt Carl Dirks.

Na de bouwaffaire zijn er regels opgesteld om de bouwwereld transparanter te maken. Strenge eisen moeten voorkomen dat bedrijven onderling bouwafspraken maken. Samen met de economische crisis heeft dit een meer concurrerende markt tot gevolg. In de hoop in elk geval het project binnen te halen, zetten partijen bij aanbestedingen laag in. Liever slecht betaald dan helemaal geen project, want anders heb je geen referenties voor je portfolio.

Bouw en politiek samen optrekken

Het gebeurt vaak genoeg dat er zo laag wordt ingezet, dat projecten in de soep lopen omdat de begroting niet klopt en er halverwege het project geen geld meer blijkt te zijn. De overheid is tenslotte verplicht, conform het aanbestedingsrecht, om de laagste aanbesteding te kiezen. Dat kan voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verkeerd uitpakken. Het is belangrijk voor de toekomst dat de bouwwereld een betere, gezondere positionering binnen het Nederlandse speelveld krijgt. De politiek en bouwsector zouden samen moeten optrekken om een ideaal klimaat te creëren.

Bedrijven moeten meer gaan kijken naar de politieke competenties van de mensen die ze aannemen

Bedrijven in de bouwsector dienen samen hun belangen te formuleren naar de politiek. Ik pleit dan ook voor meer politiek gerichte mensen binnen bouwbedrijven. Bedrijven moeten meer gaan kijken naar de politieke competenties van de mensen die ze aannemen. In de bouwwereld heeft de politiek niet de directe interesse van de top van het bedrijf. Vaak wendt men zich pas richting de politiek bij zicht op een potentieel effect op het projectresultaat. Je hebt medewerkers nodig die de noodzaak zien om een langetermijnvisie richting de politiek te ventileren, en de sensitiviteit hebben om daarin samen met andere bedrijven op te trekken.

Lobby als basis voor innovatie 

Ik kijk uit naar een verandering waarin bouwbedrijven meer politiek-bewuste en -actieve mensen in dienst hebben, zodat zij samen kunnen bouwen aan een duurzame relatie. Via een betere afstemming tussen private en publieke wereld valt samen meer te bereiken. Dan kan lobbyen de basis zijn voor innovatie in de bouw en het creëren van een gezondere bouwsector. Als lid van de Jonge Democraten en D66 wil ook ik graag bruggen bouwen tussen de bouwwereld en de politiek.

Als bouwbedrijven zorgen voor de juiste mix aan mensen en de juiste samenwerking kunnen ze met elkaar bouwen aan een duurzame relatie. Zo kunnen ze zorgen voor een betere afstemming tussen private en publieke wereld en daardoor veel meer bereiken. Dat is wat ik versta onder effectief lobbyen als basis voor een gezonde bouwsector.Carl Dirks

Carl Dirks
Carl Dirks (1989) studeerde Sociale Geografie & Planologie. Hij schreef zijn scripties in het buitenland en liep stage bij de Verenigde Naties. Sinds 2015 is hij trainee bij Jelmer Young Professionals. Eerder werkte hij als trainee procesbegeleider bij Strukton Civiel. Momenteel werkt Dirks bij de Provincie Zuid-Holland. Hij is lid van de Jonge Democraten en D66.

Reageer op dit artikel