artikel

‘Hoe erg zijn knallende dakplaten?’

bouwbreed 1644

‘Hoe erg zijn knallende dakplaten?’
Shutterstock

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat blijken er na de koop van een woning knallende geluiden te horen. Is dit in strijd met de verplichting (art. 7:17 BW) dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt? Daarvan is geen sprake indien de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Lees hier de uitspraak

Lees hier de uitspraak
Het hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat de knallende geluiden de nachtrust verstoren en in de weg staan aan een normaal gebruik van de woning.

De verkoper verweert zich, want het gebrek was kenbaar voor kopers. Aangegeven was namelijk dat bij temperatuurwisselingen de dakplaten kraken en het geluid is ook gesimuleerd bij de bezichtiging. Conform de toepasselijke NVM akte staat de verkoper niet in voor de afwezigheid van gebreken die het normale gebruik belemmeren en die aan koper kenbaar zijn bij de totstandkoming van de koopovereenkomst.

Het hof denkt er anders over. Deze informatie doet geen recht aan de ernst van het probleem en is niet zo alarmerend dat kopers hadden moeten gaan onderzoeken. De oorzaak van het gebrek, de dakplaten zijn met 3 in plaats van 5 nagels bevestigd, was bovendien niet zichtbaar.

De NVM akte wijkt, geoorloofd, af van het BW; de koop van onroerend goed is immers geen consumentenkoop in de zin van de wettelijke regeling van koop. In de rechtspraak worden de scherpe kantjes van de afwijkingen afgehaald indien bijvoorbeeld onvoldoende informatie is gegeven, zoals i.c. Over het onderwerp conformiteit is veel rechtspraak gevormd.

Meer informatie

Meer informatie
Alle aspecten van koop en verkoop van onroerend goed komen aan de orde op 11 oktober in de IBR cursus Recht van koop van nieuwbouw onroerend goed en koop en levering van bestaand onroerend goed.Monika Chao-Duivis is directeur IBR en hoogleraar bouwrecht TU Delft.

Reageer op dit artikel