artikel

Een nieuwe toekomst voor de dorpsschool?

bouwbreed 394

Een nieuwe toekomst voor de dorpsschool?

Jonge mensen houden van de stad. Dat lieten het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS onlangs zien in hun nieuwe regionale prognoses.

Een dorps leven is in een tijdperk van flexibele banen voor steeds minder jonge stellen aan de orde. Eerst is de stad favoriet,  als er kids komen vertrekken ze als het moet naar aangrenzende  plaatsen. Het aantal stadskinderen zal daardoor komende jaren fors blijven toenemen. In de vier grote steden komen er tot 2023  naar verwachting nog 24 duizend kinderen van basisschoolleeftijd bij, een groei van twaalf procent.

Kinderen worden schaars

Hetzelfde beeld doet zich voor in randgemeenten van de grote steden, zoals Rijswijk, Delft en Amstelveen. Zelfs voor middelgrote steden in krimpgebieden, zoals Maastricht, Groningen, Leeuwarden en Nijmegen, verwachten CBS en PBL nog groei van het aantal kinderen met twee procent.

Regionale bevolkingsprognose 2016

 Regionale bevolkingsprognose 2016
Maar in gemeenten met minder dan 100 duizend inwoners, wordt de komende jaren een daling van 104 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd verwacht. En met name in dorpen aan de randen van het land zullen kinderen schaarser worden. 

Vrijwel zeker zal dat ertoe leiden dat komende jaren in menig dorp het schoolgebouw overbodig wordt.

Vergrijzing loopt op

Gelukkig blijkt uit diezelfde prognose dat de vergrijzing extra hard oploopt op de plekken waar de schoolgebouwen overbodig worden.  Als jongeren wegtrekken, bepalen achterblijvende ouderen ter plekke steeds meer het beeld. Opa en oma blijven eerst nog samen achter, maar uiteindelijk zal een van hen als single door moeten.

In een groot eengezinshuis achterblijven is niet voor iedereen het ideaal. Er zijn best gescheiden mensen of weduwen en weduwnaars die  behoefte hebben aan mensen om zich heen, of die liever kleiner willen wonen. Ook op hoge leeftijd hebben mensen immers behoefte aan aandacht. Eenzaamheid kan een kwelling zijn. Een andere manier van wonen kan voor sommigen soelaas bieden. Groepswonen met gelijkgestemden is zo’n mogelijkheid; het Friends-concept lonkt naar senioren.

Senioren weer naar school

Een leegkomend schoolgebouw vormt dan een kans. Dat is al op meerdere plaatsen aangetoond, bijvoorbeeld in de woongroep Koningin Julianaschool in Baarn. En dan kan het zo maar gebeuren dat je als zestiger weer terug bent in de eerste klas van de school waar je ooit begon. Het speelplein kan fungeren als ontmoetingsplek, maar nu met een bankje in de luwte.

Bouwers van Nederland: ga terug naar school en verbouw ‘m.Krimp in het onderwijs: Jan Latten licht toe hoe het aantal basisschoolleerlingen zich ontwikkelt de komende jaren. 

Reageer op dit artikel