artikel

Wie betaalt voor asbest in het puin?

bouwbreed 184

Wie betaalt voor asbest in het puin?

Een aannemer vermengt onbedoeld asbest met puin. Hij krijgt niet alle kosten van schoonmaak vergoed, maar slechts de ‘sowiesokosten’.

Met meer dan 3.500 verschillende asbesttoepassingen valt het je als aannemer niet te verwijten dat je er daarvan eentje over het hoofd ziet. Zeker niet als het om een weinig voorkomende toepassing gaat in een bitumineuze coating. Die coating is gemist bij de sanering en sloop van de eerste twee van totaal drie portiekflats. Daardoor is asbest vermengd met schoon puin.

De aannemer wil de extra kosten van afvoer en verwerking van het asbesthoudend puin – in totaal ruim 425.000 euro – verhalen op de opdrachtgever door verrekening met een stelpost. Die opdrachtgever mag daarbij blij zijn: als de eerste flats niet per ongeluk zonder verdere voorzorgsmaatregelen waren gesloopt, was de verwijdering veel duurder uitgevallen. Dat had de opdrachtgever hoe dan ook moeten betalen. Deze zogenoemde ‘sowiesokosten’ bedragen volgens de aannemer ruim 510.000 euro.

De opdrachtgever vindt dat de aannemer beter had moeten opletten. Daarom moet hij zelf maar opdraaien voor de extra kosten. Verder is de opdrachtgever het ook niet eens met ruim 60.000 euro aan meerwerk.

De aannemer brengt het geschil voor de Raad van Arbitrage. Daar oordelen de arbiters dat de aannemer de coating, zodra die zichtbaar werd, wel degelijk had moeten aanmerken als asbestverdacht. Hij had bedacht moeten zijn op niet-direct waarneembaar en onvoorzien aanwezig asbest. Daarom is hij verantwoordelijk voor de gevolgen van het mengen met schoon puin. Ze geven de aannemer wel gelijk op enkele principieel juridische punten. Ook zijn ze het met hem eens dat er sprake is van sowiesokosten voor de opdrachtgever.

Die kosten komen volgens de arbiters echter dramatisch veel lager uit dan de aannemer stelt: geen 510.000 maar 102.000 euro. Ook het meerwerk wordt fors naar beneden bijgesteld. Na het nodige reken- en verrekenwerk veroordelen ze de opdrachtgever tot een totaalbetaling van bijna 110.000 euro exclusief rente en tot 20 procent van de proceskosten. De aannemer moet de resterende 80 procent voldoen.

Ton Hesp

Meer informatie via raadvanarbitrage.info, onder nummer 35.302.

Reageer op dit artikel