artikel

PvdA: ‘bouwer moet fouten in portemonnee voelen’

bouwbreed 360

PvdA: ‘bouwer moet fouten in portemonnee voelen’

De PvdA ziet geen enkele aanleiding om de stekker uit de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen te halen. “Juist niet. We moeten zorgen dat de kwaliteit omhoog gaat. En bouwers moeten het ook in hun portemonnee gaan voelen als ze fouten maken,” stelt PvdA-Kamerlid Albert de Vries. “Ik heb daar al ideeën over.”

‘Bouw faalt als keurmeester van zichzelf’, kopte dagblad Trouw dinsdagochtend naar aanleiding van een experiment van de gemeente Den Haag waar Cobouw vorige week al over schreef. Wegens dreigend instortingsgevaar moest de gemeente tot twee keer toe een woningbouwproject stilleggen.

Het nieuws ging vanochtend als een lopend vuurtje van het ene medium naar het andere. Albert de Vries vreest echter dat de gelekte resultaten van het experiment Kamerleden, direct betrokkenen en de minister “kopschuw maken” voor de nieuwe wet.

Vergelijken is lastig

Er zijn namelijk meer experimenten uitgevoerd en minister Blok is die nog aan het evalueren. Volgens De Vries  is het te vroeg om te concluderen dat de markt meer vrijheid niet aankan. Bovendien zou dit op basis van de nu bekend geworden gegevens te kort door de bocht zijn.

“Het is namelijk überhaupt nieuw dat een gemeente bij oplevering een woning toetst. Ook met gemeentelijk bouw- en woningtoezicht moeten we het in Nederland vooral stellen met de papieren bouwvergunning voor aanvang van de bouw. Echt vergelijken met de huidige situatie is daardoor lastig”, zegt De Vries.

Verbeterpunten

De PvdA’er vindt wel dat het Haagse experiment leert, dat de bouwsector nog niet klaar is voor een leven zonder publiek toezicht. “Zelfs gerenommeerde bouwbedrijven waren bij de pilot betrokken. Die laten kennelijk ook steken vallen.”

Bovenal vindt de PvdA’er dat de ervaringen in de hofstad “een aansporing moeten zijn om een betere wet te krijgen.” “Stoppen met de wet? Juist niet. We moeten zorgen dat de kwaliteit omhoog gaat. En bouwers moeten het ook in hun portemonnee gaan voelen als ze fouten maken. Al die fouten leiden tot extra kosten voor gemeenten. Misschien is het een idee om eerst te beginnen met de bouwbedrijven die er al aantoonbaar klaar voor zijn.”

Aansprakelijkheid

De Vries is al bezig met een aantal verbetersuggesties. Dat de wet er moet komen is volgens hem evident. “Ik krijg steeds vaker de indruk dat Bouwend Nederland op de rem staat. Zij zijn benauwd voor het feit dat de aansprakelijkheid van bouwbedrijven groter wordt. Ik vind het raar dat een sector niet gelooft in eigen kunnen. De auto-industrie kan dat toch ook? Als bouwbedrijven investeren in betere processen wordt de kans op fouten kleiner.”

Of minister Blok de al jaren omstreden wet nog op tijd door beide Kamers krijgt is lastig in te schatten. Voor de Tweede Kamer zich over deze stelselwijziging buigt, komt er op verzoek van De Vries eerst nog een rondetafelgesprek.

Hysterisch

“Blok had het eerder over hysterische lobbyisten. Laat die nog maar een keer naar de Kamer komen om te vertellen waar de problemen precies zitten”, legt het Kamerlid uit. “Ik heb de stille hoop dat dan duidelijk wordt hoe de hazen precies lopen. Vervolgens kan de politiek langs die lijn komen tot verstandige keuzes.”

Hoe het gesteld is met de huidige kwaliteit van bouw- en woningtoezicht is volgens De Vries moeilijk te zeggen. “In zijn algemeenheid goed denk ik, maar door bezuinigingen is de capaciteit de afgelopen jaren wel drastisch teruggelopen. Daarnaast kun je het natuurlijk niet met een schaar knippen. Er zijn vierhonderd gemeenten.”

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen verandert niet alleen de wijze van kwaliteitsborging, maar introduceert ook een oplevertoets. Minister Blok wil daarnaast de positie van de consument versterken.  

Reageer op dit artikel