artikel

Landelijke pers ontdekt rol Bouw- en Woningtoezicht

bouwbreed 230

Landelijke pers ontdekt rol Bouw- en Woningtoezicht

Het zal u de afgelopen week wellicht niet zijn ontgaan dat de gehele Nederlandse pers is gedoken op het evaluatierapport van de pilots private kwaliteitsborging in Den Haag. In deze evaluatie, waarvan het nog niet de bedoeling was dat deze naar buiten kwam, staat duidelijk beschreven wat het Bouw- en Woningtoezicht doet. Niet alleen bij deze pilots maar gewoon dagelijks in alle gemeenten in ons land, iedere dag en met heel veel BWT-ers.

Het Bouw- en Woningtoezicht toetst en controleert. Dat is zijn taak al vanaf de komst van de Woningwet in 1901. Toch leek het net of de landelijke media dit nieuws voor het eerst vernamen. Tijdens de pilots in Den Haag heeft het Bouw- en Woningtoezicht zijn taak uitgevoerd, niet anders dan dat andere collega’s dat in diezelfde periode hebben gedaan in Amsterdam, Epe, Den Helder of in Kerkrade.

De verbazing en ontzetting van de media dat er is gecorrigeerd tijdens deze pilots,  zou in de metafoor van een voetbalwedstrijd overkomen alsof met grote verbazing en ontzetting zou worden geschreven over een speler die zich niet heeft gehouden aan de regels van het spel, en dat daardoor de scheidsrechter in het veld een gele kaart heeft moeten trekken. De rillingen lopen je toch werkelijk over de rug.

Proeftuin

In Den Haag ging het om een pilot, een proeftuin. Daarom is er geëvalueerd. Maar waarom is er nooit aandacht voor het werk van het Bouw- en Woningtoezicht tijdens het reguliere werk? Zelfs niet in komkommertijd. Dat komt omdat het Bouw- en Woningtoezicht de vuile was nooit buiten hangt. Het is er niet trots op om een gele of rode kaart te moeten trekken, maar zal altijd proberen om zonder ophef de fouten te laten corrigeren, en de bouwer de tijd geven zijn fouten te herstellen. En als er een kaart is getrokken, lezen we dat niet in de krant omdat hooguit de wethouder hiervan op de hoogte wordt gebracht. Maar zelfs dat niet eens in de meeste gevallen.

Geen nieuws

Tijdens een interview dat met mij werd gehouden door RTL Nieuws, werden een paar goede vragen gesteld door de journalist. Wordt er vaker een bouw stilgelegd, werd mij gevraagd. Ja, dagelijks, gaf ik aan. Wordt er dus wel vaker afgeweken van de bouwvergunning, was de volgende vraag. Ja, dagelijks honderd  keer, gaf ik aan. Maar van de 15 minuten interview werden maar 10 seconden uitgezonden, dus helaas vond men dit toch niet zo heel interessant.

Het interview werd opgenomen in Emmen, omdat ik toevallig met mijn gezin een dagje naar Wildlands was. Ik stond daar op het nieuwe stadsplein, waaronder de drukke verkeerstunnel ligt. Ik gaf aan dat de eerste bouwvergunning door BWT voor deze tunnel was geweigerd omdat hij constructief niet voldeed, en dat Bouw- en Woningtoezicht zich heel hard heeft ingezet om het bouwplan te laten aanpassen zodat hij wél voldeed aan de regels en daardoor de vergunning alsnog kon worden verleend. En dankzij die inspanning staan we hier nu op een veilige tunnel, gaf ik aan. Maar ja, dat is opgelost, dus geen nieuws.

Dagelijks werk

Terug naar de evaluatie van de pilots. Ja, er zijn fouten gemaakt. Ja, er zijn door de gemeente gele en zelfs rode kaarten uitgedeeld. En ja, deze kaarten hebben ervoor gezorgd dat er nu woningen staan die veilig zijn voor de bewoners.

Maar mijn vraag aan de politiek is om nu niet de focus te leggen  op deze pilots, maar op het dagelijkse werk van het Bouw- en Woningtoezicht in heel Nederland. Daar worden dagelijks gele en rode kaarten uitgedeeld. Niet om hiermee de pers te halen, maar om de consument te helpen een veilige, gezonde en duurzame woning te krijgen.

Wico Ankersmit, Directeur Vereniging BWT Nederland

Reageer op dit artikel