artikel

Ambities realiseren door samenwerking

bouwbreed 250

Ambities realiseren door samenwerking

Architect Paul de Ruiter voelt zich evangelist in de wereld van het duurzaam en energiezuinig bouwen. Mooie en gezonde gebouwen bouwen kan alleen door intensieve samenwerking met partners in de bouwketen en daarbuiten.

Paul de Ruiter is een pionier als het gaat om duurzame gebouwconcepten en energiezuinige gebouwen. Om hoge ambities van zijn bureau te realiseren, zijn samenwerking en communicatie essentieel.

Het bespreekbaar maken van nieuwe ontwikkelingen is essentieel

Het onlangs door het architectenbureau gepubliceerde boek ‘Gebouwen Bewegen’, over duurzame renovatie van kantoorgebouwen, is daar een goede weerslag van. “Het bespreekbaar maken van nieuwe ontwikkelingen is essentieel”, stelt De Ruiter: “Alleen met een goede samenwerking zijn hoge ambitieniveaus haalbaar”.

Meer dan gebouwen

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouw gaat niet alleen over gebouwen”, zo stelt architect Paul de Ruiter aan het begin van het gesprek. “Mvo gaat veel verder: het gaat over betrokkenheid, over samenwerking, over verantwoordelijkheid voelen voor alles wat je doet, ook buiten de bouwprojecten om”. Paul de Ruiter Architects heeft in Nederland een indrukwekkend oeuvre met energiezuinige, innovatieve gebouwen: van vrijstaande woningen, getransformeerde loodsen, gezonde schoolgebouwen, high tech kantoorgebouwen tot een – binnenkort op te leveren – een zelfvoorzienend hotel in het Amstelkwartier.

Een steeds grotere groep mensen ziet de mogelijkheden en de uitdagingen

De ogen van De Ruiter lichten op als hij over het hotel spreekt: met een kas op het dak, een interactieve gevel en innovatieve installatiesystemen is met dit project wederom een grote stap gezet. “Ik krijg er steeds meer plezier in: de lat nog hoger leggen en draagvlak voor vernieuwing zoeken. Het onderwerp duurzaamheid is nu algemeen geaccepteerd; iedereen is ermee bezig. Sommige partijen doen aan duurzaamheid omdat het moet of uit financieel gewin, maar een steeds grotere groep mensen ziet de mogelijkheden en de uitdagingen. Om ambities te kunnen realiseren, is het nodig om gelijkgestemden te vinden.”

Keurmerken als referentiekader

De officiële standaard waaraan nieuwe en bestaande gebouwen moeten voldoen, wordt steeds strenger. De keurmerken en certificaten vliegen de bouw om de oren. Hoe gaat een bureau als Paul de Ruiter Architects daarmee om? “Een certificaat halen is nooit een doel op zich”, stelt De Ruiter. “Wij zien de huidige keurmerken meer als een soort minimumeis. Je zou keurmerken ook kunnen beschouwen als een soort houvast, een model om beslissingen te maken of een referentiekader.”

Wij zien de huidige keurmerken meer als een soort minimumeis

“Wat ik zie als gevaar is dat certificering gaat lijken op standaardisering. Daarmee zou een nieuwe generatie gebouwen kunnen ontstaan met een generiek ontwerp, keurig de keurmerken en regelgeving volgend, maar zonder karakter of uitstraling. Daar wordt de gebouwde omgeving ook niet beter van. En er is ook helemaal geen garantie dat zo’n gebouw een grotere – financiële – waarde heeft dan een ander gebouw,” concludeert De Ruiter. “Voor ons is het belangrijk dat een gebouw een verhaal vertelt, karakter heeft. Dat we alles doen om een gebouw zo duurzaam mogelijk te maken, dat we efficiënt met materialen en energie omgaan. We krijgen wel eens de vraag of we een gebouw kunnen maken dat er ‘duurzaam’ uitziet. Voor ons is een duurzaam gebouw in de eerste plaats een karaktervol gebouw.”

Samenwerking essentieel

Het architectenbureau sloot zich eerder dit jaar aan bij de BCorp Movement, een internationale verzameling van bedrijven met een grote maatschappelijke ambitie om op een verantwoorde manier geld te verdienen. “In Nederland zijn wij toch een soort van evangelisten”, stelt Paul de Ruiter. “Dat is zo gegroeid. We bedenken iets nieuws, vertellen erover, zoeken naar integrale samenwerkingsverbanden, dragen de kennis over naar onze partners en vice versa. Wij voelen een grote maatschappelijke betrokkenheid in ons werk. Dat vertaalt zich onder andere in bijdragen aan goede doelen en in het experiment om dingen anders en beter te doen.”

Het kantoor van Paul de Ruier AArchitets is een getransformeerde loods. Foto: Pieter Kers

“Maar het is altijd goed om je ideeën en ambities af te stemmen met mensen met vergelijkbare doelen. Daarom is BCorp voor ons interessant: het is internationaal, er zijn heel veel verschillende bedrijven vertegenwoordigd, maar de ambitie staat centraal. Als ik me niet vergis, zijn we het enige architectenbureau dat tot op heden is aangesloten. Het kijken in de keuken van andere bedrijven en industrieën is enorm inspirerend. Dat geeft nieuwe energie.”

Duurzaam renoveren

Een ander resultaat van intensieve samenwerking en ideeënuitwisseling is de publicatie van het boek ‘Gebouwen Bewegen – De winst van duurzame kantoorrenovatie’. Het boek werd gepresenteerd op het Vastgoedmarkt Transformatieplein tijdens Provada. In opdracht van EnergieSprong en Platform 31 werkte Paul de Ruiter Architects samen met Arup, Bureau van Miert, Fakton en Transitieformule aan een handzaam document voor de besluitvorming rond (renovatie van) bestaande kantoorgebouwen.

Een gedegen onderzoek – op zowel financiële, bouwtechnische als programmatische aspecten – ligt ten grondslag aan de publicatie. Met duidelijke schema’s, harde cijfers en een aantal voorbeeldprojecten worden de verschillende renovatiestrategieën verbeeld. Ook de gebruiker wordt gehoord: de meest prangende vragen als het gaat om bedrijfshuisvesting krijgen een direct en onderbouwd antwoord. Op de vraag of elk kantoorgebouw kan worden verduurzaamd, zijn de verschillende auteurs van het boek het eens: “Ja, dat kan!”

 


Lees meer uit de special Duurzaamheid & Energie

Reageer op dit artikel