artikel

XL: Hollands licht

bouwbreed Premium 5

XL: Hollands licht
Flying Holland/John Gundlach

Het nieuwe land, de spiegelingen in het water en de verschillen in helderheid en gradaties van de kleuren in de wolken boven de Marker Wadden, het is een sensatie voor het oog. De eerste fase van innovatieprogramma Marker Wadden – onderdeel van de Topsector Water – ligt op een locatie die historisch in verband wordt gebracht met de mythe over het Hollands licht. Eind 19de eeuw kwamen er al schilders, schrijvers en fotografen naar Holland om te onderzoeken wat het Hollands licht was.

Anno 2016 wordt voor het Marker Wadden-project bodemverstikkend slib uit het Markermeer gebruikt om onder meer eilanden en natuurlijke oevers aan te leggen. Onder water komt hierdoor de bodem weer tot leven, boven water profiteren planten en dieren van het nieuw ontstane land. De kennis die dit project oplevert werkt als impuls voor meer innovaties binnen het kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden.

Het project is een samenwerking tussen publieke en private partijen. Opdrachtgever Rijkswaterstaat werkt er samen met Natuurmonumenten, Deltares en Boskalis.

Reageer op dit artikel