artikel

Net anders in Eindhoven

bouwbreed 1590

Net anders in Eindhoven
René van den Burg

Terwijl veel bouwers de elfde editie van de Dag van de Bouw aangrepen om de duizenden belangstellenden over hun meest aansprekende bouwplaats rond te Leiden, pakte Huybregts Relou het anders aan. De Eindhovense bouwer presenteerde een zelfgeproduceerde documentaire over sociale innovatie.

“Het thema van de Dag van de Bouw was dit jaar innovatie, volgens ons hoort sociale innovatie daar ook bij”, vertelt Maarten van Ham van Huybregts Relou, onderdeel van het Eindhovense VB Groep. “En social return is iets dat meer aandacht verdient. In de documentaire laten we zien welke innovatieve oplossingen er zijn om mensen met een achterstand volwaardig mee te laten doen.”

In de documentaire is Manuel Cardoso Gonsalves te zien, hij stroomde via social return in bij Huybregts Relou.

Van Ham vond in korte tijd meer dan elf Eindhovense bedrijven en instellingen die aan de documentaire wilden meewerken, waaronder onder andere Philips en FC Eindhoven. De film opent met de Eindhovense wethouder voor economie, werk en beroepsonderwijs Staf Depla, die uitlegt dat zijn gemeente het begrip social return voortaan ruimer interpreteert. “Ook bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langdurig en duurzaam een kans bieden, komen in Eindhoven in aanmerking voor opdrachten. En dus niet alleen bedrijven die alleen voor een bepaalde klus werklozen aantrekken, om ze daarna weer weg te sturen, alleen omdat ze bij een aanbesteding verplicht zijn aan social return te doen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen kunnen doorgroeien.”

Documentaire: meer bekendheid thema’s social return en sociaal ondernemen

Depla zegt precies waar het Huybregts Relou met de bijna twintig minuten durende film om te doen is. “Doel van de documentaire is om de thema’s social return en sociaal ondernemen meer bekendheid te geven”, legt Van Ham uit. “Veel bedrijven worstelen er namelijk mee. Vaak wordt het nog als een verplichting gezien om bij opdrachten of aanbestedingen een deel van de loonsom in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het kan ook een kans zijn.”

Neem het voorbeeld van Frans, die vanuit een sociale werkplaats al een paar jaar als assistent glaszetter bij Swinkels Glas werkt. Zijn werkgever Willy Swinkels zegt in de documentaire: “We hebben Frans niet uit weelde aangenomen. We zochten al jaren naar goede vakmensen. Daar hadden we echt een tekort aan. Via het UWV en allerlei re-integratiebedrijven ben ik blijkbaar nooit de goede mensen tegengekomen. Pas toen ik in contact kwam met Springplank040 – een initiatief om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langdurig aan het werk te krijgen – kwamen we Frans tegen.”

Hulp bieden aan mensen met een afstand of het vullen van vacatures is niet de enige motivatie voor bedrijven. Directeur Cas de Haan van onderhouds- en renovatiebedrijf Caspar de Haan zegt halverwege de film: “Sociaal ondernemerschap zit in het DNA van dit bedrijf. We meten dat met de prestatieladder socialer ondernemen (PSO), waarmee we transparant maken dat we bovengemiddeld sociaal ondernemen.” 

Pieken en dalen

De Haan benadrukt dat social return meer is dan het voor een enkele opdracht inhuren van werklozen. “Als je met mensen met een afstand werkt, is het belangrijk dat je ze voor langere tijd in dienst hebt. Maar we zien bij opdrachtgevers toch nog te veel pieken en dalen in de uitgifte van werk, waardoor het risico dat mensen terugvallen in hun oude situatie groter wordt.”

Maar juist het langdurig werk bieden aan mensen met een achterstand maakt dat bedrijven social retum met enige scepsis bekijken, ondervindt Van Ham. “De bouw kende in de afgelopen jaren door de crisis een gigantische uitstroom. Dan voelt het soms niet goed als er dan arbeidsplaatsen ingenomen worden door mensen met een achterstand. Ook daarvoor willen we met deze film aandacht vragen.”

Trots dat zo'n jongen weer op z'n plek is

Van Ham’s collega Jurgen van de Ven, hoofd productie bij Huybregts Relou: “Toch willen we mensen met een afstand een echte plek geven binnen ons bedrijf. Het is één van de doelstellingen in ons mvo-beleid. We kijken dan juist naar plekken in het bedrijf waar instroom belangrijk is. Gezien de ontwikkelingen in de bouw is er steeds meer behoefte aan nieuwe vakmensen. Daar kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dus een belangrijke rol in spelen.”

Arno van Tilburg, directeur van aannemer Stam+De Koning verwoordt het treffend met zijn anekdote over Wilco. Die kwam ooit op de bouwplaats aansloffen, waarop Van Tilburg meteen zijn bedenkingen had. “Maar Wilco is door mijn andere medewerkers onder hun hoede genomen en heeft bij ons een vak geleerd. Hij is ondertussen in vaste dienst en een gewaardeerde kracht. In december kreeg ik een kaartje van hem: hij was vader geworden. Ja, dan ben je toch trots dat zo’n jongen zijn plek in de maatschappij weer heeft teruggevonden.”

Reageer op dit artikel