artikel

Hoogspanningsmasten

bouwbreed 17

Het Westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van stroom (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van stroom. Om de leveringszekerheid in de Randstad te borgen is Tennet bezig met de aanleg van de Randstad 380 kV verbinding.

De nieuwe verbinding bestaat uit twee ringen, de Zuidring en de Noordring en is gedeeltelijk ondergronds aangelegd. Het bovengrondse tracé  wordt gebouwd met een nieuw type mast: Wintrack. Deze mast bestaat uit twee pilaarvormige palen en heeft als groot voordeel dat de draden er zó in gehangen kunnen worden dat de verbinding landschappelijk een rustiger beeld geeft. Daarnaast is het magneetveld bij de masten met een enkele 380 kV verbinding en bij masten waarbij een 380 kV en een 150 kV verbinding worden gecombineerd kleiner dan bij de bestaande verbindingen. De realisatie van de Zuidring is inmiddels voltooid. Aannemers Heijmans en Spie werken momenteel aan de Noordring.

Reageer op dit artikel