artikel

Het belang van goede verhoudingen en geschilbeslechting

bouwbreed 80

Het belang van goede verhoudingen en geschilbeslechting
Shutterstock

Onlangs nam mr. A.G.J. van Wassenaer afscheid van de advocatuur. Van Wassenaer is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw één van de meest markante juristen in de wereld van het bouwrecht. Hij heeft geschreven over met name algemene voorwaarden, geschillenbeslechting en het voorkomen van geschillen.

Vooral op dat laatste gebied was hij anderen voor in denken en in doen. De kern van zijn in de loop der jaren ontwikkelde gedachtegoed is het centraal stellen van het project dat het belang van cliënten het beste dient en aan het eind van de dag ook dat van de andere bij een project betrokkenen. De ‘best for project’ gedachte van Van Wassenaer voerde in zijn werk en zijn publicaties steeds de boventoon: bouwen binnen budget, op tijd, ten minste in overeenstemming met de bedoelde kwaliteit, geschillenvrij en met zo min mogelijk hinder aan de omgeving.

Nieuwe generatie contracten

Kennis voor zich houden, was van Wassenaer vreemd. Vele malen heeft hij gesproken over allianties en de ultieme weerslag van dat denken is te vinden in het preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht, interactief naar een nieuwe generatie bouwcontracten, geschreven in 2008 samen met Coen Thomas. De opzet van dat preadvies is overigens ook typisch voor het werk van Arent: iedereen die belangstelling had voor het onderwerp, werd uitdrukkelijk uitgenodigd mee te doen aan de Wiki die rond het onderwerp van het preadvies werd opgezet.

Het werk van Van Wassenaer wordt dan ook gekenmerkt door originele benaderingen, die opvallen en indruk achterlaten, zoals de middeleeuwse schilder Jeroen Bosch, van wiens hand de op de omslag opgenomen afbeelding afkomstig is.

Ter gelegenheid  van zijn vertrek boden we hem op 25 mei jl., tijdens een druk bezochte bijeenkomst, een Liber Americorum aan.

Goede geschilbeslechting

In deze uitgave (mogelijk gemaakt door Allen & Overy LLP) zijn, in vijf thematische blokken geordend, bijdragen van negentien vrienden opgenomen. De thema’s zijn: samenwerken, geschilbeslechting, aspecten van algemene voorwaarden, bouwcontractenrecht en varia. De bijdragen hebben alle raakvlakken met onderwerpen waar Van Wassenaer zich in de loop der jaren mee bezig heeft gehouden. In de kern gaat het bij al deze onderwerpen om goede verhoudingen en goede geschilbeslechting, onderwerpen die voor iedere bouwrechtjurist van belang zijn.

De bijdragen zijn afkomstig uit de Nederlandse en internationale bouwrechtadvocatuur en de wetenschappelijke wereld van het bouwrecht en zijn van nut voor deze beide maatschappelijke branches. Zowel het Nederlands recht als de buitenlandse stelsels passeren de revue.

In het eerste blok (Samenwerken) is bijvoorbeeld een bijdrage van Coen Thomas opgenomen die ingaat op het EPCM-contract (Engineering, Procurement & Construction Management). Hij gaat onder andere in op de vraag of dit contract vergelijkbaar is met de in Nederland gangbare ontwerp alliantie. Thomas concludeert dat het EPCM-contract aardig aansluit bij de In Nederland gebruikelijke ontwerp-alliantie, maar contractueel en conceptueel beter behapbaar lijkt omdat de rol van de opdrachtnemer beperkter is en niet vermengd met de daadwerkelijke uitvoering van het werk. De bijdrage van Andrea Chao bespreekt het New Engineering Contract: Engineering and Construction Contract (NEC3 ECC), dit model is niet alleen bij een aantal toonaangevende buitenlandse projecten gebruikt, maar ook bij de bouw van het International Strafhof in Den Haag.

Vertrek

In het blok Geschilbeslechting is onder andere een bijdrage van Remmert Sluijter opgenomen, waarin hij het belang van het instellen van een Raad van Deskundigen beschrijft, ook een onderwerp dat Van Wassenaer aan het hart gaat. Andrew Stephenson en Brendan Molck geven een – kritisch – doorkijkje naar ‘Alliancing in Australia’.

Deze uitgave geeft de lezer een overzicht van de vele thema’s (en zijn brede belangstelling) waarmee van Wassenaer zich tijdens zijn loopbaan heeft bezig gehouden. Zijn vertrek uit de advocatuur is een verlies voor die wereld, maar betekent winst voor de wereld van ‘impact finance’ en (bouw)conflictmanagement en risicobeheersing waarin hij zich nu gaat begeven. 

Zie de publicaties van het Instituut voor Bouwrecht voor meer informatie over het Liber Americorum.

Natasja van Wijk – van Gilst, juridsch stafmedewerker/redacteur Instituut voor Bouwrecht

Reageer op dit artikel