artikel

De Arbiter: Wie breekt, betaalt

bouwbreed 77

De Arbiter: Wie breekt, betaalt

Laat je beoogde partner niet te lang in de waan dat het wel goed komt, om dan alsnog af te haken. Dat kan je geld kosten.

Een projectontwikkelaar gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met een aannemer voor een bouwproject van 52 woningen.

De taken lijken helder verdeeld. De projectontwikkelaar is risicodrager en contractpartner van de gemeente. De aannemer doet niet mee als bouwteampartner in de ontwikkeling. Als het project doorgaat, mag hij de woningen bouwen, mits ze het eens worden over de aanneemsom. Het geluk lijkt de beoogde partners toe te lachen: het project mag inderdaad van start gaan.

Breuk

In plaats van een projectovereenkomst komt het echter tot een breuk. De ontwikkelaar wil van de aannemer af. Om te beginnen zou die met 4.300.000 euro (60.000 euro boven het eerder gecalculeerde bouwkostenbudget) te veel vragen en vooral zou hij daarvoor te weinig willen doen. De aannemer stapt naar de Raad van Arbitrage. Daar vordert hij in kort geding ruim 368.000 euro voor gederfde vergoeding van kosten, winst en risico.

De arbiters concluderen dat de projectontwikkelaar vanaf het begin een substantieel deel van de risico’s heeft willen afwentelen op de aannemer. Die heeft zich daar echter aantoonbaar steeds tegen verzet. Toch heeft de projectontwikkelaar maandenlang de indruk laten bestaan dat ze daar wel uit zouden komen, op voorwaarden die voor de aannemer acceptabel zouden zijn. Nergens valt af te leiden dat de aannemer meer zou moeten doen dan het bouwen van de woningen. Het opgegeven budget is daar volgens de arbiters ook zeker niet toereikend voor.

De projectontwikkelaar kan dus niet zomaar van de aannemer af en daarom geldt het credo: wie breekt, betaalt. Hoeveel er betaald moet worden, kunnen de arbiters echter niet vaststellen op basis van het beschikbare materiaal. De aannemer moet zijn kosten en schade daarom eerst nog verder onderbouwen.

Ton Hesp


Meer over dit vonnis is te vinden op raadvanarbitrage.info, onder nummer 35.360
 

Reageer op dit artikel