artikel

Concrete stappen in groen beton

bouwbreed 397

Concrete stappen in groen beton
VOBN

Kun je een betonconstructie eenzelfde soort certificaat meegeven als het FSC-keurmerk voor hout? Zeker, gelooft de VOBN. Het CSC-certificaat dat dit jaar nog voor het eerst wordt uitgereikt, moet een internationale standaard worden. De wortels ervan zijn onmiskenbaarHollands.

Het is wel een soort Hollands glorie

Het certificaat van de Concrete Sustainability Council (CSC) komt voort uit een harmonisatie van Beton Bewust en CSC. “De kennis die we hier hebben opgedaan met onze doelstelling tot verduurzaming van de betonketen delen we nu wereldwijd. Dus ja, het is wel een soort Hollands glorie”, zegt directeur Ron Peters van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN).

Wie een betonmengsel maakt, kan nu al uitrekenen hoe het qua milieubelasting op de duurzaamheidsladder scoort. Een speciale benchmarkapplicatie, onderdeel van de branchemeetlat, spuwt een milieuprofiel per kubieke meter betonmortel uit die een bouwer of ontwikkelaar kan meenemen in zijn Breeam- of Leed-berekening. Een verfijnde balans in de mengselsamenstelling is doorslaggevend. “Haal dus in een vroeg stadium een betontechnoloog bij je bouwproject. Die kan een functioneel mengsel maken met een maximale duurzaamheid”, is het advies van Peters.

Dat Nederland internationaal de toon zet op het gebied van duurzaam beton is niet zo gek. Het CO 2 -profiel van beton wordt voor 80 tot 85 procent bepaald door het bindmiddel. Het in Nederland veel toegepaste hoogovencement bevat een groot aandeel hoogovenslak. Dat scheelt qua CO 2een slok op een borrel.

Ketenintegratie

In het verlengde daarvan hebben de inspanningen van de VOBN ervoor gezorgd dat de Nederlandse bouw ook ver is op het gebied van ketenintegratie en het circulair organiseren van betonproductie. Nagenoeg alle 120 betoncentrales die bij de VOBN zijn aangesloten, waren al sinds 2012 met het eigen keurmerk Beton Bewust gecertificeerd.

Dat zegt niet alleen iets over duurzaamheid, maar ook over veilig werken, maatschappelijk verantwoord ondernemen en controleerbare herkomst van materialen. Gelijkschakeling met CSC brengt het keurmerk nu naar een internationaal niveau. Het Beton Bewust-keurmerk krijgt net als het CSC-certificaat een gelaagde opzet: met een brons-, zilver-, goud- en platinakeurmerk.

Proefprojecten

Wereldwijd (in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Noord- en Zuid-Amerika) zijn proefprojecten gaande, om te kijken of de vereisten waaraan een betonproducent moet voldoen overal haalbaar zijn. Of dat lukt is nog allerminst zeker. Bijvoorbeeld omdat voor waterverbruik op een bouwproject in de Verenigde Staten andere regels gelden dan in Europa.

Peters: “We vragen deelnemende bedrijven tegen welke obstakels ze aanlopen. Als we dat op een rijtje hebben en de grootste problemen zijn opgeruimd, kunnen we gaan consolideren en de systematiek breed uitrollen.” De ‘learning by doing’-aanpak voorziet erin dat toekomstige innovaties telkens worden geïncorporeerd in de keurmerksystematiek. In Nederland nemen Mebin, Van den Bosch Beton en CRH Cementbouw deel aan de pilots. Drie certificerende instanties controleren of keurmerkhouders aan alle vereisten hebben voldaan.

Geopolymeren

Op productgebied scoren de VOBN-producenten de laatste jaren behoorlijke vooruitgang in hun streven naar duurzamer beton. De totale CO 2 -emissie per geproduceerde kubieke meter betonmortel daalde bij de laatste tweejaarlijkse meting van 160 kilo naar 153 kilo. Een daling van ruim 4 procent. Ook gebruiken keurmerkhouders vaker betongranulaat en secundair water uit de spoelinstallaties als aanmaakwater.

Niet slecht dus, maar is er geen productinnovatie die in de toekomst voor de echte grote klapper gaat zorgen? Moeilijk te zeggen, misschien geopoly meren, oppert Peters. “Maar geopolymeer bestaat, net als hoogovencement, voor een groot deel uit hoogovenslak. En dat kun je natuurlijk maar één keer gebruiken. Wat dat betreft kun je je afvragen of dit een grote klapper gaat worden.”

Samenwerking

Procesinnovatie is misschien wel belangrijker, denkt de VOBN-directeur. Hij pleit voor nauwere samenwerking tussen bouwers en producenten. “Als een mortelproducent in een vroeg stadium weet wanneer een betondeel belast wordt, hoe snel moet worden ontkist en welke sterkte op welk moment gewenst is, kun je een mengsel nauwkeuriger daarop ontwerpen en in onze rekentool nakijken op het milieuprofiel.” Het weer waarin wordt gebouwd scheelt ook. “Maar je kunt niet elke betonconstructie in de zomer storten.”

Nederlandse bouwers blijken wel te porren voor duurzamer betongebruik. Eind januari tekenden VolkerWessels, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton en TBI een convenant. Dat bepaalt dat zij bij voorkeur beton van Beton Bewust-keurmerkhouders toepassen en dat ze hen vroegtijdig gaan betrekken in hun projecten. Peters: “Dat is een serieuze impuls voor de brede toepassing van duurzaam beton.”

Wereldwijd uitrollen over de bouwsector van het keurmerk is het volgende doelwit. Prijkt straks het Beton Bewust/CSC-logo op iedere betonconstructie? Peters: “We zijn aardig op koers en concurrerende keurmerken zijn er niet. Dus waarom niet?”

Reageer op dit artikel