artikel

Tunnelwerken Assen

bouwbreed 9

Assen krijgt een autoluw stationsplein. De Overcingeltunnel leidt vanaf april 2018 het doorgaande verkeer tussen de stadsdelen zuid en noord onder het nieuwe stationsgebied door. BAM Infra begon op 1 april van dit jaar met de bouw van de 170 meter lange autotunnel. De voetgangers- en fietserstunnel die op de foto onder handen wordt genomen, blijft volgens hoofduitvoerder Hans Kor in aangepaste vorm bestaan. De Overcingeltunnel ligt er straks haaks op en loopt evenwijdig aan de spoorbaan. Het kunstwerk bestaat uit diepwanden van 23 meter diep en 0,80 meter breed. De wanden moeten eind augustus gereed zijn. Daarna wordt het dak erop gelegd en de tunnel ontgraven zonder dat de omgeving er last van krijgt. De tunnelwand ligt dicht bij de wand van de fietsenkelder onder het nieuwe station. BAM bereidt daarom ook de bouw van de stalling voor. Het project wordt fasegewijs uitgevoerd. BAM werkt momenteel aan het noordelijke deel van de tunnel tussen het Rolderdek en de Stationsstraat. De Overcingeltunnel is één van de projecten waarmee Assen het stationsgebied wil vernieuwen. Onder de noemer FlorijnAs komen er een nieuw stationsgebouw en een nieuwe perrontunnel.

Reageer op dit artikel