artikel

Flexibel wonen – Hype of trend in het verlengde van de deeleconomie?

bouwbreed 514

Flexibel wonen – Hype of trend in het verlengde van de deeleconomie?

De wereld is volop in beweging. Ook die van de bouwbranche. Woonwensen, -eisen en -behoeften veranderen steeds sneller. Zo verlangt het vluchtelingenvraagstuk een antwoord op een significante stijging in de woningbehoefte. De vergrijzing noopt ons nieuwe woon- en zorgconcepten te realiseren, terwijl jongeren – in lijn met de deeleconomie – flexibeler lijken te willen wonen. Hype of trend? De tijd zal het leren. Duidelijk is dat de bouwsector op volle kracht moet innoveren. Conceptbouw biedt in veel opzichten uitkomst, meent Edith Brinkman, ontwikkelingsmanager van Da Vinci Huis: de conceptbouwoplossing van Hurks.

We moeten goedkoper, sneller, duurzaam en flexibel bouwen om op de vraag van een zeer diverse doelgroep in te spelen. De voordelen van conceptbouw zijn bekend. Deze bouwmethode biedt opdrachtgevers de mogelijkheid snel en efficiënt maatwerk, grondgebonden woningen en – bij Hurks – prefab hoogbouw te ontwikkelen en te realiseren. Het gaat om duurzame, veilige en gezonde bouwwerken met een uitgekiende prijs/kwaliteitsverhouding. Woningen die de tand des tijds en de toets van de toekomst kunnen doorstaan. Want niet alleen nemen de eisen en wensen van de kritische koper voor wooncomfort toe; ook de deeleconomie rukt op. Net als de vraag naar relatief eenvoudig gebouwde en dus betaalbare huisvesting gericht op één- en tweepersoonshuishoudens. Die vraag is groot en het aanbod klein. Bovendien wordt nog te traditioneel gedacht, al beginnen vooral woningcorporaties het belang van duurzaamheid op de lange termijn en lagere woonlasten voor hun huurders in te zien. Courante, comfortabele woningen, waar mensen ook in de toekomst graag willen wonen.

Ipad-woning

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de sterk toegenomen mobiliteit, zowel fysiek als digitaal, en de trek naar de grote steden. Jongere generaties willen en moeten flexibeler wonen en werken. Zij willen geen woning hebben – huur noch koop – die maandenlang leegstaat als ze een periode in een andere stad of een ander land werken. Ze willen een beschikbare woning gebruiken als ze er wel zijn. Een verschijnsel waar organisaties als Airbnb handig op inspelen. Een dergelijke ‘Ipad-woning’ zoals ik hem al heb horen noemen, wordt gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd en bevindt zich bij voorkeur in een appartementencomplex voor de interactie met medebewoners. Het gaat hier weliswaar om kleinschalige huisvesting, maar wel voorzien van de meest moderne snufjes. Niet meer toegankelijk met zoiets ouderwets en onveiligs als een sleutel of pincode, maar met een vingerafdruk. Een energiezuinige woning die met e-Domotica op afstand is te monitoren en te bedienen, maar niet per se hoeft te worden uitgerust met een eigen wasmachineaansluiting. Waarom zou je zo’n onhandig groot apparaat in een kleine woning plaatsen als je een wasmachine kunt delen in een centrale ruimte? Goed voor de sociale contacten en in lijn met de deeleconomie en de participerende samenleving. De tijd van ‘hyperconsumptie’ is voorbij. We lijken af te stevenen op een gemeenschap waarin voedsel, gebruiksvoorwerpen, vervoer, menskracht en dus ook verblijf in toenemende mate worden gedeeld.

Energieneutrale woontoren

Snel, flexibel, betaalbaar en duurzaam. Belangrijke aspecten van de deeleconomie die overeenkomen met conceptbouw. Een woonconcept zoals het Da Vinci Huis bijvoorbeeld, waarbij verschillende energieconcepten mogelijk zijn. De klant bepaalt zelf het gewenste duurzaamheidsniveau. Vanaf een epc volgens Bouwbesluit tot en met een energienotaloze woning. Daarnaast is de gestandaardiseerde industriële productie van een groot deel van de woning, zoals gevel, constructie en installatie een uitkomst. Zowel voor afnemers als partijen in de bouwkolom. Bij die laatste groep groeit het besef van deze industriële noodzaak. Nieuwe initiatieven zoals de prefabriceerde woontoren @Home Amstelkwartier, de eerste energieneutrale woontoren die momenteel in Amsterdam wordt gebouwd, komen steeds vaker van de grond. Nu is belangrijk om door te pakken. Daarvoor moeten we mensen en middelen vrijmaken, kennisplatforms optuigen en partnerships aangaan met concullega’s, marktpartijen en kennisinstituten. We moeten bouwbreed kennis en slagkracht vergaren, nieuwe woonconcepten ontwikkelen en tot toegesneden business- en verdienmodellen komen. We moeten kortom aansluiting vinden bij de deeleconomiegedachte. Het is evident dat dit een verregaande omslag in ons denken en doen vergt. Maar wel één waarbij uiteindelijk iedereen is gebaat.

Edith Brinkman, ontwikkelingsmanager ‘Da Vinci Huis’ van Hurks

Reageer op dit artikel