artikel

‘Het ledenaantal moet sterk omhoog’

bouwbreed

‘Het ledenaantal moet sterk omhoog’

Technisch bedrijfskundige Bob Gieskens (49) is sinds begin dit jaar directeur van brancheorganisatie VNconstructeurs. Hij is afkomstig van Bouwend Nederland, waar hij verschillende functies vervulde, waaronder die van hoofd Brancheontwikkeling.

Vanwaar deze overstap?

“Na dertien jaar bij Bouwend Nederland gewerkt te hebben was het tijd voor wat nieuws. Ik nam de stap om per 1 januari zelfstandig adviseur te worden en een van mijn eerste opdrachten is het directeurschap van VNconstructeurs. Ik doe dat twee tot drie dagen per week. Natuurlijk bekeek ik ook andere opties, maar dit is eruit gekomen. Dit past mij wel.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“VNconstructeurs bestaat een jaar of vijf en heeft zichzelf op de kaart gezet met een stabiel aantal leden van zo’n honderd bureaus. Om een echte vuist te kunnen maken, moet dat aantal sterk omhoog. VNconstructeurs zocht iemand die kan helpen om de volgende professionaliseringsslag te maken. Bij Bouwend Nederland ben ik op veel fronten actief geweest. De opgave die Bouwend Nederland in het groot heeft, heeft VNconstructeurs in het klein. Daar pas ik mooi in. En ik ken de bouw- en infrawereld en de partners.”

Wat gaat u doen?

“Een belangrijk accent ligt op ledenwerving en uitbreiden van het activiteitenpalet voor leden. Bestendiging en uitbouw, daar zit de voornaamste uitdaging. Nu is de basis smal. Met meer leden willen we meer vet op de botten krijgen en de leden daadwerkelijk toegevoegde waarde biede. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op traditionele bureaus, maar constructeurs zitten veel breder in de branche. Je vindt ze ook bij aannemers, gemeenten of in de toeleverende industrie. Ik denk dat daar kansen liggen.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Hét aanspreekpunt worden voor constructieve veiligheid: niet alleen voor de professionals binnen de bouwsector, maar ook voor de buitenwereld. Verder wil ik over een jaar of twee kunnen zeggen dat het ledenaantal verdubbeld is en dat de leden tevreden zijn over onze dienstverlening.”

Hoe geduldig moet je zijn in bestuurlijke of directiefuncties zoals u die vervult, bij VNconstructeurs, maar ook als vice-voorzitter van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid?

“Je moet heel geduldig zijn. Veel zaken vergen een lange adem. Ik heb dertien jaar in brancheorganisaties rondgelopen. Dat illustreert dat ik die lange adem wel heb. Tegelijkertijd moet er voor de korte termijn ook wat ongeduld en spanning zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Die twee moeten in balans zijn. Een gezonde resultaatgerichtheid hoort er ook bij, anders blijf je in een praatcircuit hangen en daar heeft niemand wat aan.”

Reageer op dit artikel