artikel

Vragers aan zet voor vernieuwing bouw

bouwbreed Premium

Vragers aan zet voor vernieuwing bouw

Aan het begin van het jaar vroegen wij aandacht voor een duurzame cultuurverandering van de bouwsector en voor nieuwe transactievormen, zoals conceptueel bouwen. 2016 lijkt immers het jaar te worden waarin de bouw het dieptepunt van de crisis voorzichtig achter zich laat. De verwachtingen zijn ronduit positief, maar de productieniveaus van voor de crisis zullen echter nog (lang) niet worden bereikt.

Bij een opleving van de bouw is het niet ondenkbaar dat de sector zijn ‘oude gedrag’ weer gaat vertonen. Dus dat de prijzen omhoog gaan, maar niet om de proces- of productkwaliteit te verbeteren. En evenmin door loonkosten of grondstoffenprijzen. Alles wijst er echter op dat dit wel het geval is.

Constante verbetering

Zo laat de bouwkostenindex al enige tijd een constante verbetering zien en de aanbestedingsresultaten steeds minder vaak een (voor de opdrachtgever) voordelig resultaat. De verwachting is daarom dat er in 2016 geen aanbestedingskortingen meer zullen worden gegeven en er bij langlopende projecten moet er weer rekening worden gehouden met een plus om prijsstijgingen tijdens de bouw af te kopen .

Juist nu we eindelijk uit de put lijken te kruipen, moeten we voorkomen opnieuw hetzelfde perspectiefloze pad op te gaan dat we voor de crisis bewandelden. Tenminste als we een duurzame en economisch rendabele bouwsector willen die in het belang van vrager, aanbieder én gebruiker acteert.

De verantwoordelijkheid voor die opgave kan niet alleen bij de aanbieders en leveranciers worden gelegd. De opdrachtgevers, de vragers dus, zijn hierin onmisbaar. Wellicht zijn ze zelfs wel als eerste aan bod. Professionele vragers zijn zich hiervan in toenemende mate bewust. Maar ze weten vaak nog te weinig van de eisen die vernieuwend werken voor hun organisaties. Daarom is het misschien zinvol om die eisen eens helder op een rij te zetten.

Eisen voor vernieuwing

Noodzakelijke voorwaarden

De Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB) vraagt zich hierbij hardop af of het zin heeft instrumenten te ontwikkelen om na te gaan of aan genoemde eisen wordt voldaan. Vragers kunnen hiermee in hun veranderingsproces worden geholpen. Net zoals we een predicaat kennen voor Excellente Concepten, kan wellicht ook een predicaat voor excellente vragers bijdragen aan het ‘gezonder’ maken van de bouwsector.

De SECB doet een oproep om deze voorstellen te reageren. Reacties naar info@ph-innovatie.nl.

Johan Dunnewijk
Pieter Huijbregts
Voorzitter en secretaris Stichting Excellent Conceptueel Bouwen

Reageer op dit artikel