artikel

Toenemend realisme in aanbestedingsdiscussie

bouwbreed

Toenemend realisme in aanbestedingsdiscussie
Suzanne van de Kerk

Afgelopen dinsdag sloten we een traject af. Viermaal kwamen we bijeen om over verbeteringen te praten in de UAV-GC. Een groep deskundigen van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. En ik dus.

Het overleg leidde tot een gedragen document met verbetervoorstellen. Praktische voorstellen. Om bekende ellende uit de praktijk het hoofd te bieden. Een zaaltje vol mensen die over hun eigen schaduw wilden stappen. Moe van het verstoppertje spelen. Hunkerend naar echt contact. Echte samenwerking. Zonder dubbele agenda’s. What you see is what you get.

Kwestie van fatsoen

In de sfeer van de Marktvisie, maar dan concreet vertaald. Op werkveldniveau. Het past in een gevoel dat ik op meer plekken tegenkom. Een toenemend realisme. In discussies rondom EMVI-aanbestedingen. Bij het bespreken van Social Return. En dus ook bij discussies over informatieverstrekking en verantwoordelijkheid bij UAV-GC contracten. Voorzichtig zien we in dat het ook gewoon een kwestie van fatsoen is.

Dat een aannemer een eerlijke boterham mag verdienen. En dat een opdrachtgever een prachtig project krijgt voor zijn geld. Dat het er niet om gaat dat het contract de risico’s afdicht. Maar dat transparant en open gedrag ertoe leiden dat die risico’s geen kans krijgen.

Net dat duwtje

Jaren van relatietherapie hebben de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer maar mondjesmaat vooruit geholpen. Maar het gesternte lijkt nu gunstig. Niet alleen zijn er edele gedachten – die zijn van alle tijden –maar er zijn nu ook de prognoses van EIB. De aantrekkende vraag zou net dat duwtje kunnen zijn. Voor ondernemers om eerlijk te zijn.

En dus ook eens eerlijk ‘nee’ te verkopen als ze zich gepiepeld voelen. En voor opdrachtgevers om een goede opdrachtgever te zijn. Om zo kans te blijven maken op goede ondernemers.

Het duwtje dus, waardoor beide partijen krijgen wat ze graag willen zien.

Joost Fijneman, plaatsvervangend directeur Sociale Zaken en Ledenservice Bouwend Nederland

Reageer op dit artikel