artikel

Recht op openheid

bouwbreed

Recht op openheid
Suzanne van de Kerk

Het kabinet Rutte staat bepaald niet bekend om zijn transparantie. Zie de manier waarop minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur affaires probeert achter te houden. Eerder was het minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem die zich in de aanloop naar zijn eventuele herbenoeming als voorzitter van de Eurogroep van de domme hield over de naheffing die Nederland van de EU kreeg, een spelletje waaraan premier Rutte driftig meedeed.

Het is allemaal erg, maar doet slechts de politiek pijn. Dat ligt nogal anders met de soap rond de CE-markering. Sinds 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten in werking getreden. Die verplicht lidstaten de CE-markering te hanteren.

Europese eisen

In ons land bestonden echter al legio keuren, normen en beoordelingsrichtlijnen, die ook nog eens niet voldeden aan de Europese eisen. Minister Blok stond erbij, schreef brieven met dreigementen en gaf, als KOMO dan weer meldde bijna klaar te zijn met de aanpassing van de keurmerken aan de Europese regels, weer uitstel.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de waakhond voor dit dossier, handhaaft nog steeds niet. Een rapport waaruit blijkt dat het nog steeds slecht gesteld is met de aanpassingen van KOMO, heeft al geleid tot een ontkenning van KOMO-directeur Jans. Te controleren valt het niet, want het rapport is nog altijd niet gepubliceerd.

ILT-rapport

Dit onderwerp raakt het hart van de Europese Unie, de vrijheid van verkeer van goederen, diensten en mensen. Europa als één grote markt. Het rookgordijn dat KOMO, minister en ILT hebben opgetrokken, moet dan ook snel worden weggenomen. Dit betekent, om te beginnen, snel openbaarmaken van het ILT-rapport. Vervolgens ophouden met nog langer uitstel voor KOMO. Na al die jaren is er geen sprake van dat de markt verstoord wordt, zoals de minister vreest. Toeleveranciers en bouwers hebben zo langzamerhand meer dan recht op openheid en duidelijkheid.

Reageer op dit artikel