artikel

Denktank voor de bouw

bouwbreed

Denktank voor de bouw
Suzanne van de Kerk

Vol bewondering blader ik door het recente rapport van het World Economic Forum “The Future of Jobs”. Wie denkt dat ze daar in Davos in gebakken lucht doen, komt bedrogen uit. Zeer goed gedocumenteerd wordt geschetst dat er 7 miljoen banen zullen verdwijnen als gevolg van de vierde industriële revolutie, terwijl er maar 2 miljoen bijkomen. Op een ander kwalificatieniveau, met volstrekt andere competenties.

In Nederland lijkt het publieke debat steeds minder te worden bepaald door de inbreng van (onafhankelijke) denktanks. We hebben natuurlijk nog allerlei nationale raden en planbureaus, die nadenken over de middellange termijn, maar vervolgens wordt het eigenlijk stil.

‘Vroeger’ waren de wetenschappelijke bureaus van politieke partijen smaakmakend. Zelfs over sectorale onderwerpen. De Wiardi Beckman Stichting bijvoorbeeld heeft jarenlang grote invloed gehad op de nationale agenda van het volkshuisvestingsbeleid en de ruimtelijke ordening. Particuliere denktanks zoals in de VS hebben we hier eigenlijk niet. Toekomstscenario’s voor de bouw en vastgoedsector zijn er in Nederland nauwelijks. Dat is best jammer. Al was het maar omdat elk scenario tot discussie leidt en dat alleen al ondernemers inspiratie kan geven om net iets anders te gaan handelen.

Voor een denktank is geld nodig, creativiteit, een netwerk en een gezaghebbend gezicht naar buiten. Met andere woorden: een half miljoen. Een onafhankelijke onderzoeksagenda. Goede verbindingen met koplopers en smaakmakers. En een eigenwijze onderzoeker/denker/publicist, die nu eens acteert als verleider, dan weer als straatvechter. Ik zie het eigenlijk wel voor me, inclusief het ‘gezicht’…

Reageer op dit artikel