artikel

Samenwerken als goed voornemen

bouwbreed

Samenwerken als goed voornemen
Suzanne van de Kerk

De meeste nieuwjaarsborrels hebben we weer achter de rug. En de eerste goede voornemens zijn helaas al gesneuveld.

Een van de goede voornemens die wat mij betreft de komende jaren echt overeind moet blijven is een betere onderlinge (interne en externe) samenwerking. Het besef dat een betere samenwerking moet worden gestimuleerd is alom aanwezig. Zo wordt er door onder anderen beleids­makers, adviseurs en managers veel energie gestoken in dit thema.

Helaas gaat die energie niet zelden verloren, omdat er ook sprake is van een stevige tegenkracht. Een tegenkracht die bijvoorbeeld ontstaat door mensen die samenwerking zien als een bedreiging voor hun functie of simpelweg geen belang hebben bij efficiëntie. Mede daarom heb ik nogal wat initiatieven zien stranden om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. En toch, samenwerking loont. Die zal leiden tot meer kwaliteit, kortere doorlooptijden én kostenreductie.

Vorige week was ik op een bijeenkomst van Bouwend Nederland en Aedes en daar werd dat weer eens uitgesproken. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat er in vernieuwende processen altijd wel ergens een zwakke schakel zit. Die tegenkrachten zijn nu echt geagendeerd. Als we ze collectief benoemen kunnen we er ook samen mee aan de slag. Naast het directe belang voor de betrokken corporaties en bouwbedrijven is er ook een breder sectorenbelang mee gemoeid.

Dat het nut van een goede samenwerking tot op brancheniveau is doorgedrongen en serieus wordt opgepakt stemt mij optimistisch.

Het is nu onze gezamenlijke opgave om een goede manier te vinden dit efficiënt in praktijkprocessen te vertalen. We moeten vooral laten zien wat samenwerking ons kan brengen. Een mooi voornemen voor 2016.

Reageer op dit artikel