artikel

Nederlandse kust blijkt bananenschil

bouwbreed

Nederlandse kust blijkt bananenschil

Ondanks de zware portefeuille van Infrastructuur en Milieu opereert minister Schultz van Haegen al een aantal jaar in de luwte. In haar aktetas zitten weinig hoofdpijndossiers, want die beheert haar staatssecretaris. Maar toch stak er ineens een flinke storm op. Schultz had het kunnen weten: aan de Nederlandse kust kan het flink spoken.

Komiek Arjen Lubach maakte er in zijn tv-programma ‘Zondag met Lubach’ een paar maanden geleden nog een grapje van: terwijl de geplaagde staatssecretaris Wilma Mansveld oorlogen uitvocht met onwillige spoorbeheerders (en verloor), knipte haar minister Schultz lintjes door, onthulde ze bouwborden en deed ze een dansje bij een feestelijke opening.

Maar de rust in haar portefeuille is niet alleen te verklaren door een gunstige verdeling tijdens de kabinetsformatie. Potentiele uitglijders, zoals de problemen bij de Midden-Delflandtunnel, weet ze met een mix van politieke intelligentie en koersvastheid te vermijden. En in geval van nood kan Schultz altijd weer teruggrijpen op de lijn van de regering: minder regels, meer verantwoordelijkheid voor lagere overheden.

Het verbod afschaffen om in de kustgebieden buiten de bebouwde kom te bouwen paste ook in die lijn: volgens de minister zijn gemeenten en provincies beter in staat om af te wegen op welke manier het kustgebied moet worden gebruikt en kunnen ze prima beoordelen of bepaalde bouwontwikkelingen wenselijk zijn. Schultz kondigt de maatregel aan na de laatste ministerraad voor het kerstreces en benadrukt het grote voordeel: ook in de winter kunnen strandwandelaars dan een kopje koffie drinken in een strandtent. Dat wil toch iedereen, denkt de minister, dus ze kiest ervoor om de maatregel niet afzonderlijk aan het parlement voor te leggen. Het blijkt een forse uitglijder. Het bouwverbod afschaffen is koren op de molen voor natuurorganisaties, die zich dit jaar al eerder verenigden tegen de recreatieve projectontwikkeling aan de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. Door de lakse houding van provincies en de begrotingstekorten van gemeenten is de weg vrij voor onwenselijke bouwontwikkelingen aan de Nederlandse kust, zo betogen de milieuclubs. En dit nieuwe beleid van Schultz maakt het alleen maar erger. De timing is ook slecht: door het lange kerstreces krijgt het spookbeeld van de Belgische kust, met zijn lange rijen bebouwing langs een druk strand, ruimschoots de gelegenheid om post te vatten in de publieke opinie, zonder weerwoord van politici. En dat het verzet breed is blijkt wel als zelfs Neprom-directeur Jan Fokkema in Cobouw zegt dat hij ernstige bezwaren heeft om het bouwverbod af te schaffen.

De minister reageert pas vlak voor de jaarwisseling met een persbericht waarin ze het nog eens uitlegt. Nee, er komen geen flats langs de kust en nee, de openheid van het kustgebied zal niet veranderen. En opnieuw gebruikt ze het kopje-koffie argument.

Maar haar nuancering komt te laat. De beeldvorming is dan al met de realiteit op de loop gegaan. Het resulteert 21 januari in een bedremmelde minister tegenover een verontwaardigde Kamer. Het is fijn koffie drinken achter het scherm van de strandtent. Maar als je het strand oploopt, dan voel je dat er een wind staat.

Reageer op dit artikel