artikel

Natuurrijke nieuwbouw

bouwbreed

Op voormalig scheepsbouwterrein De Stadwerven in Dordrecht, waar ooit nieuwe schepen het Wantij en de Merwede op voeren, werkt aannemer Kraaijeveld uit Barendrecht aan een zoetwatergetijdenzone.

De gemeente ontwikkelt het gebied, waarin reeds Het Energiehuis en Villa Augustus succesvol worden geëxploiteerd, tot woningbouw. Door langs de Merwede grond af te graven, ontstaat getijdennatuur waar riet, biezen en wilgen groeien, dat tevens een aantrekkelijk leefgebied voor vogels, vissen, amfibieën en insecten is. Er zijn kavels voor zelfbouw, er komen onder meer waterwoningen en appartementencomplexen. De getijdenzone vormt een ecologische ‘stepping stone’ tussen Dordrecht en de Biesbosch. 

Reageer op dit artikel