artikel

Commentaar: Help

bouwbreed

Commentaar: Help

Het blijft een merkwaardig fenomeen. Met de mond belijden dat het midden- en kleinbedrijf belangrijk is als banenmotor, maar in de praktijk weinig doen om het in staat te stellen die rol te vervullen.

Natuurlijk zijn er tal van regelingen die het mkb in theorie zouden moeten helpen. Zoals de borgstellingsregeling die, naar minister Kamp verwachtte, 2,5 miljard aan financieringsruimte voor deze sector zou genereren. In de praktijk merkt het mkb in de bouw er bar weinig van, blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in opdracht van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL).

Gedurende de crisisjaren hebben juist die bedrijven behoorlijk ingeteerd op het eigen vermogen. Gevolg is dat de ratio’s, volgens de banken belangrijk om te bepalen hoe kredietwaardig zij een bedrijf achten, onder de maat blijven. Dus krijgen veel bedrijven geen of onvoldoende bankkrediet. Dat knelt, omdat 70 procent van de mkb-bedrijven daarvan wel afhankelijk is. Geen wonder derhalve dat AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis pleit voor verruiming van de borgstellingsregeling waardoor zijn lidbedrijven tenminste weer kunnen aankloppen bij hun bankiers.

Op andere beleidsterreinen is een soortgelijk gebrek aan politieke actie zichtbaar. In zijn pogingen de arbeidsmarkt fatsoenlijk te maken, heeft minister Lodewijk Asscher enkele maatregelen genomen die ervoor gezorgd hebben dat mkb-ondernemers zich wel drie keer bedenken voordat zij vast personeel in dienst nemen. Ondanks het feit dat van verschillende kanten gewaarschuwd is tegen deze ongewenste keerzijde van de medaille, blijft de politiek op de handen zitten. Hetzelfde geldt voor de loondoorbetaling bij ziekte, ook zo’n hoofdpijndossier voor mkb’ers. Asscher heeft er iets aan gedaan voor bedrijven tot tien man personeel. Dat is echter onvoldoende, want degene met elf man en een langdurig zieke heeft het nauwelijks minder moeilijk dan zijn collega met tien mensen. Ook hier is sprake van politieke omissie.

Het valt te hopen dat de jongste mkb-monitor van Panteia helpt de politiek wakker te schudden en in actie te komen. Dat is ook niet ingewikkeld en evenmin kost het overheidsgeld. Maar het geeft wel ondernemers het idee dat de politiek de eigen woorden over het belang van het mkb serieus neemt.

Redactie Cobouw

Reageer op dit artikel