artikel

Verplicht remmen

bouwbreed

Verplicht remmen
Suzanne van de Kerk

De besparingsdoelstellingen van het Energieakkoord worden niet gehaald. Geen verrassing en zeker voorspeld. De boodschap van minister Kamp en mister Energie­akkoord Ed Nijpels was ook voorspelbaar. Het wordt tijd om de duimschroeven eens wat aan te draaien in de vorm van verplichte besparingsmaatregelen. Daarmee slaan de 46 ondertekenaars van het Energieakkoord de plank weer mis.

Ik zal proberen dat nog maar eens een keer uit te leggen. De gebouwde omgeving is een langzaam transformerende massa. Iedere keer een klein stapje besparing zorgt ervoor dat er daarna steeds kleinere stapjes gemaakt kunnen worden. De besparing richting 2050 verloopt dan via een algoritmisch gevormde curve. Grote stappen kunnen steeds moeilijker worden gezet omdat dit leidt tot forse desinvesteringen en weerstand bij vastgoedeigenaren. Resultaat: 30 procent energieneutraal in 2050.

Verplichte maatregelen zorgen er ook voor dat de huidige “innovatiespirit” binnen de bouwsector verloren gaat. Opdrachtgevers komen immers vanzelf wel die veel te dure spullen kopen als ze door de overheid worden gedwongen. Conditionering is daarom het sleutelwoord. De bouwsector heeft de juiste condities nodig om innovaties te ontwikkelen waarmee grote stappen zijn te maken. Innovaties die, door die condities, domweg een sluitende businesscase creëren. Daardoor wordt verplichten onnodig.

Het is toch echt beter om jaarlijks 3 procent van de gebouwen energieneutraal te maken dan een jaarlijkse afvlakkende besparing van 3 procent te realiseren (nu halen we overigens amper 0,5 procent). We hebben exponentiële besparingscurves nodig willen we de doelen van 2050, en liefst eerder, halen. Het is vanuit die optiek veel belangrijker de goede richting te kiezen dan snel doelen te halen.

Denk alleen eens even aan die tienduizenden cv-ketels die jaarlijks vervangen worden. Ze dragen bij aan de doelen van het Energieakkoord. Ze creëren echter ook een enorme gas-lockin waardoor we elk jaar verder afdwalen van een energieneutrale gebouwde omgeving.

Reageer op dit artikel