artikel

Rietschermplaatser

bouwbreed

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft veel werk aan de duinen die de primaire waterkering vormen langs de kust van Noord-Holland. Rietschermen helpen het zand vast te houden, verstuiving tegen te gaan en de aangroei van duinen mogelijk te maken.

Medewerkers van Hollands Noorderkwartier ontwikkelden in hun vrije tijd een machine om zulke schermen te plaatsen. De machine bevordert de productiviteit: om en nabij 250 meter per uur tegen een kleine 80 meter per uur met de hand. Ook de ergonomie gaat vooruit, omdat het plaatsen zonder bukken en graven kan geschieden. En het werk wordt er niet in de laatste plaats goedkoper door. Het resultaat was genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2014.

Reageer op dit artikel