artikel

M.C Escher-aquaduct

bouwbreed

In Leeuwarden bouwt aannemer Heijmans naast de Drachtsterbrug over het Van Harinxmakanaal aan het M.C. Escher-aquaduct.

De nieuwe oeververbinding telt twee keer twee rijstroken met een gesloten gedeelte van ruim 80 meter lang. Het is een van de veertig werken uit het project Leeuwarden Vrij-Baan waarmee de gemeente Leeuwarden, de provincie Friesland en Rijkswaterstaat de bereikbaarheid van de stad hopen te verbeteren. De laatste oplevering gebeurt halverwege 2016. De brug verdwijnt zodra het aquaduct gereed is. Naast de bouw daarvan bestaat het project uit de deels verdiepte aanleg van de Drachtsterweg vanaf de zuidzijde van het Drachtsterplein tot de sloepenroute Wiardae en de ongelijkvloerse kruising Zuiderburen.

Reageer op dit artikel