artikel

Commentaar: kwaliteitsborging

bouwbreed Premium

Commentaar: kwaliteitsborging
Suzanne van de Kerk

Het dossier over de private kwaliteitsborging begint zo langzamerhand op een soap te lijken. In eerste instantie richtte de kritiek van de markt zich op de uitbreiding van de aansprakelijkheid. Veel te eng natuurlijk, want je weet maar nooit of alles wel goed is gegaan tijdens de bouw.

Vervolgens speelde het langer mogen vasthouden van de laatste 5 procent na oplevering. Daar zit wel wat in gezien de marges die worden gerealiseerd in de sector en de liquiditeitsproblemen die daardoor dreigen.

Meer tijd nodig

Vervolgens waren ambtenaren zo aardig om te menen dat het midden- en kleinbedrijf meer tijd nodig zou hebben om te wennen aan de nieuwe systematiek van private kwaliteitsborging. Die zitten daar echter niet op te wachten.

Toen was het regeldrukwaakhond Actal die berekende dat een privaat stelsel alleen maar duurder wordt. Logisch als je vergeet om de daling van de leges mee te nemen. Daarover is nu globaal wel iets meer bekend, gemiddeld zo’n 17 procent lagere leges. En dat is dan een tegenvaller.

Weinig kosten

Geen mens begrijpt dat Bouw- en Woningtoezicht maar zo weinig kosten maakt voor de toetsing van een bouwplan. In een interview in deze krant meldt directeur Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht dat de afdelingen heel wat meer werk verzetten en noemt hij als voorbeeld planologische aspecten. Dat is echter een publieke taak waarvoor geen leges mag worden gerekend. Belangrijker is dat het private stelsel beperkt is tot woningbouw en renovatie.

Zijn analyse dat het puur een geldkwestie is, klopt mede daarom wel, maar geeft direct aan dat er kennelijk in het verleden behoorlijk wat apparaatskosten van diensten Bouw- en Woningtoezicht zijn verschreven naar activiteiten waarop leges mag worden geheven.

Hij heeft dan ook volstrekt gelijk dat er eens een fundamentele discussie moet worden gehouden over het fenomeen leges. Dan kan dat niet langer worden misbruikt om de private kwaliteitsborging de nek om te draaien, zoals nu dreigt te gebeuren.

Reageer op dit artikel