artikel

‘Het beeld bestaat dat de bouw erg gesegmenteerd is’

bouwbreed Premium

‘Het beeld bestaat dat de bouw erg gesegmenteerd is’

SBRCURnet zoekt een nieuwe koers in een veranderende bouwwereld. Het kennisnetwerk wil beter inspelen op de vragen van de bouwsector en gaat op zoek naar nieuwe financieringsvormen. Met een nieuwe directeur, de Rotterdamse oud-wethouder Jeannette Baljeu.

Baljeu is van huis uit econoom en werkte jarenlang op het ministerie van Economische Zaken. Van 2006 tot 2014 was zij, met een korte onderbreking, VVD-wethouder in Rotterdam, met infrastructuur en de haven in haar portefeuille. Daar ontstond een interesse in de bouwtechniek. “Ik ben als wethouder nauw betrokken geweest bij de realisatie van het Centraal Station in Rotterdam en heb alle vraagstukken en technische oplossingen die zo’n project met zich meebrengt van dichtbij meegemaakt. De innovaties die daar zijn toegepast, hebben mij wel getriggerd. Er worden in Nederland echt fantastische dingen gebouwd.”

Samen met een aantal andere kenniscentra en expertisebureaus maakt SBRCURnet sinds eind vorig jaar deel uit van De Bouwcampus in Delft. Die fysieke integratie moet uiteindelijk meerwaarde opleveren voor de bouwsector: minder gefragmenteerd en een verbreding en uitwisseling van kennis. Volgens Baljeu bestaat die indruk ook van de bouw zelf. “De uitdaging voor de bouw is om innovatiever en vernieuwender te zijn en integraler te werken. Van buitenaf bestaat het beeld dat de bouw een erg gesegmenteerde sector is.”

Kennis

Op het gebied van innovatie en vernieuwing speelt SBRCURnet een belangrijke rol, vindt Baljeu. “De vraag voor de bouw is: kan het slimmer, sneller, beter en goedkoper? Als kennispartner kunnen we daar een bijdrage aan leveren. Maar het betekent ook dat wij als afzonderlijke instituten binnen De Bouwcampus onze expertise kunnen bundelen. Er zit hier heel veel afzonderlijke kennis bij elkaar en juist door die fysiek kleine afstand maak je uitwisseling veel gemakkelijker. Het is ook een vraag van de opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw: meer samenwerking.”

Daarnaast staat de organisatie ook financieel voor een uitdaging. Een deel van de fondsen uit de bouwsector, waaruit de kennisinstituten konden putten, droogt binnenkort op. SBRCURnet zoekt daarom naar nieuwe vormen van financiering. Baljeu is pas sinds maandag in functie. Ze wil de komende tijd gebruiken om bij de bouwpartners te kijken welke vernieuwingsopgaven zij zien en wat ze van SBRCURnet verwachten. “Dat rondje moet ik nu gaan maken. Het is voor ons belangrijk om te weten welke kennis nodig is en wat wij kunnen inbrengen. En minstens zo belangrijk is het borgen van die kennis. Voor een onafhankelijke kennispartner als SBRCURnet is dat een noodzaak.”

Jeannette Baljeu volgde op 1 november Jack de Leeuw op als directeur. Hij blijft tot medio 2016 aan als directieadviseur.

Reageer op dit artikel