artikel

‘Gevoel van urgentie nog nooit zo hoog’

bouwbreed

‘Gevoel van urgentie nog nooit zo hoog’
Suzanne van de Kerk.

Het gevoel van urgentie dat de bouw fundamenteel moet veranderen, is nog nooit zo hoog geweest en zo breed gedragen. De druk dat het anders moet, is precies de reden waarom de nieuwe Marktvisie zo snel tot stand is gekomen.

Nu het diepste dal van de crisis achter de rug is, kan het gevoel van urgentie ook weer wegebben. Grootste zorgpunt is de concrete uitwerking van de gezamenlijke nieuwe Marktvisie. Daarin wordt de basis gelegd voor nieuwe verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar ook binnen de gehele keten.

Om het belang daarvan te benadrukken, zetten Roger Mol, inkoopdirecteur bij Rijkswaterstaat, en drie directeuren van brancheorganisaties, Jacolien Eijer (NLingenieurs), Edwin Lokkerbol (Waterbouwers) en Fries Heinis (Bouwend Nederland) de essentie uiteen.

Kleine stapjes

De directeuren, bijeen op de kamer van Heinis, zijn het eens: de grondhouding moet fundamenteel veranderen, maar zo’n cultuuromslag werkt niet zonder slag of stoot en dan zijn alle kleine stapjes meegenomen. Er zullen duizend bloemen bloeien, maar niet allemaal even goed. Lokkerbol benadrukt het belang van kennis en wijst op de schoonmaakbranche en de horeca. Daar blijken gedragscodes goed te werken om ongewenst gedrag in te perken en rotte appels te wippen.

Sleutel ligt bij gezonde verhoudingen en goede samenwerking

De gedragscodes die na de bouwfraude zijn ingevoerd, hebben niet kunnen voorkomen dat de bouw in een negatieve spiraal terecht is gekomen. Gedoe over geld, risico’s en aansprakelijkheid eiste meer aandacht op dan het belang van het project. De negatieve aandacht, die gepaard gaat met vechtcontracten, heeft negatieve gevolgen voor het imago van de gehele sector. De sleutel ligt bij gezonde verhoudingen en goede samenwerking, maar wel op een manier die door de gehele keten, inclusief toeleveranciers, moet worden gedragen.

Oproep

Het balletje begon te rollen nadat topman Dronkers van Rijkswaterstaat begin dit jaar tijdens de jaarlijkse marktdag een dringende oproep deed richting de sector om werk te maken van nieuwe marktverhoudingen. “Nu draait de praktijk om te weinig opdrachten, dus overcapaciteit en dus vechtcontracten. De crisis heeft de situatie verergerd en de noodzaak om in te grijpen vergroot.”

Steeds meer partijen haakten aan bij de gesprekken en onderhandelingen en op hoofdlijnen zijn partijen het opvallend eens: de bouw is het meest gebaat bij gezonde marges, innovatie en samenwerking, met ruimte voor echte dialoog. “Zodra we het eens zijn, gaan we het doen”, stelde Roger Mol afgelopen zomer.

Hij heeft afgelopen maanden hard getrokken aan de formulering en afbakening van de visie. Binnenkort stapt hij over naar het Rijksvastgoedbedrijf als hoofd inkoop en contractmanagement en kan hij daar ook het nieuwe gedachtegoed laten doorklinken.

De Nijkerkerbrug wordt regelarm gerenoveerd

De eerste concrete stappen zijn inmiddels gezet: Project Doen is daar een voorbeeld van. De Nijkerkerbrug wordt regelarm gerenoveerd en in januari ook zo aanbesteed. Bij de Zuidas en Zeesluis IJmuiden zijn meteen al risico’s bij de opdrachtgever gebleven en bij de Zuidas wordt geëxperimenteerd met een bodemprijs. Ook maken de partijen serieus werk van het terugdringen van de tenderkosten bij dbfm-contracten. En bij de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere steken Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie SAAone veel tijd en energie in het voorkomen van verzuring van de relatie.

Grote projecten (komend jaar) op de markt

•Via15, doortrekking A15 Noord naar A12
• Zuidasdok
• A13/A16, aanleg en onderhoud
• Blankenburgverbinding (NWO)
• Afsluitdijk, veiligheid en waterafvoer
• Verbreding A9 Amstelveen (SAA)
• A27, verbreding traject Houten-Hooipolder
• Ring Utrecht A27/A12
• Nieuwe sluis Terneuzen
Bron: Inkoopplanning Rijkswaterstaat

Reageer op dit artikel