artikel

37 kilometer waterleiding

bouwbreed

Vitens sluit eind 2016 de drinkwaterwinning in de wijk Vierakker in Zutphen. Het productiebedrijf in Epe neemt de levering over en wordt ervoor aangepast. Visser & Smit Hanab legt voor het drinkwaterbedrijf daarom een transportleiding aan van ruim 37 kilometer lengte, volgens de aanbevelingen van A. Hak Industrie Noord-Oost.

Dat heeft heel wat voeten in de aarde. Het traject passeert 320 percelen van driehonderd eigenaren en twee spoorlijnen. De gemiddelde diepte bedraagt 1,20 tot 1,30 meter, met hier en daar een diepgeboorde uitschieter. De leiding op het deeltraject van Epe naar Apeldoorn heeft een diameter van 400 millimeter; vanaf Apeldoorn naar Zutphen wordt het 500 millimeter. ‘Zutphen’ sluit vanwege de te hoge kosten om bodemvervuiling nabij de winlocatie op te ruimen.

Reageer op dit artikel