artikel

Passend toewijzen

bouwbreed

Passend toewijzen
Suzanne van de Kerk

Het is er voor de corporatiesector niet gemakkelijker op geworden met de nieuwe Woningwet. Na de verhuurdersheffing moeten woningcorporaties met ingang van 1 januari aanstaande woningen passend gaan toewijzen. Dat betekent dat huurders woningen krijgen aangeboden die passen bij hun inkomen.

Enerzijds is deze maatregel er om betalingsproblemen bij huurders te voorkomen, anderzijds moet die oneigenlijk gebruik van overheidsgelden tegengaan. De tijd dat iedereen op een dure sociale huurwoning kan reageren omdat de overheid het ‘tekort’ via huursubsidie wel aanzuivert, behoort hiermee tot het verleden. Kortom, een goede maatregel om het scheefwonen tegen te gaan.

Maar wat betekent dit nu in de praktijk voor het beleid van corporaties? Is voldoende inzichtelijk wat het inkomen is van de huishoudens? En sluit het woningbezit wel aan op de vraag? Inmiddels is nu al duidelijk dat het passend toewijzen verstrekkende gevolgen heeft voor de huren in de bestaande voorraad. Maar we zien ook dat het z’n weerslag heeft op de nieuwbouwplannen die corporaties hebben. Zo worden de budgetten en de programma’s van eisen plotseling fors naar beneden bijgesteld. Met als gevolg wederom flinke vertragingen in de doorlooptijd van projecten.

Tegelijkertijd dwingt het ons sneller te bouwen waar de consument behoefte aan heeft. Veel Brabantse corporaties hebben bijvoorbeeld (te) grote woningen, terwijl er steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens zijn met een inkomen lager dan 21.950, respectievelijk 29.825 euro. Waarom deze woningen niet splitsen in twee kleinere? In Deurne hebben we dit soort ‘meergeneratiewoningen’ al gerealiseerd. Horizontale woningscheiding, een geprefabriceerde aanbouw, starters boven, senioren beneden, ieder zijn eigen entree: het kan. Zo’n transformatie vereist echter van alle betrokkenen (gemeenten, corporaties, bouwers) creativiteit, flexibiliteit én inzet. Maar wel met als uitkomst woningen die passend kunnen worden toegewezen.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep 

Reageer op dit artikel