artikel

Onderdruk zorgt voor het legen en weer vullen met water

bouwbreed

Onderdruk zorgt voor het legen en weer vullen met water

Een systeem met een vacuümpomp kan een leidingwaterinstallatie volledig ontdoen van water, om hem daarna zonder luchtbellen weer te vullen.

Na het met water vullen van een leidingwaterinstallatie of een circuit van een cv is het noodzakelijk het systeem zorgvuldig te ontluchten. Om het hele proces te vereenvoudigen, bedacht Dirk Boumans van HMB Profit Locks & Tools een apparaat waarop hij octrooi verkreeg. Het staat op een onderstel met wielen en heeft als centraal onderdeel een opvangvat voor water. Een vacuümpomp zorgt voor onderdruk in het vat, dat via een vacuümslang met peilglas tijdelijk wordt gekoppeld aan een te vullen systeem.

Na het openen van de afsluiters in de slang ontstaat ook een onderdruk in de verder afgesloten installatie. Door het tijdelijk openzetten van tapkranen (of de ontluchters als het om een cv-installatie gaat) komt het eventueel aanwezige water mee naar het opvangvat. Als er geen water meer meekomt, kunnen alle kranen of ontluchters in de installatie dicht. Is de onderdruk daarna weer voldoende laag geworden, dan sluiten ook de afsluiters in de vacuümslang. In het geval van een leidingwaterinstallatie kan vervolgens de hoofdafsluiter naar het waterleidingnet worden geopend, waarna de installatie zich binnen enkele seconden vult met schoon water, zonder hinderlijke luchtbellen. Van het apparaat bestaat inmiddels een prototype, dat alleen nog in een testcentrum is beproefd.

Vervolg

Het bewuste octrooi NL2012184 is eigenlijk een vervolg op octrooi NL2008055 van Boumans, dat over dezelfde vacuümtechniek gaat. Daarin ligt de nadruk op de mogelijkheid het leidingwater in bijvoorbeeld een tijdelijk niet gebruikte vakantiewoning te beschermen tegen de groei van legionellabacteriën. In principe gaat het om een gecomputeriseerd systeem dat permanent is gekoppeld aan een leidingwaterinstallatie en bijhoudt hoelang er geen tapwater meer is gebruikt. Als die periode te lang duurt, verwijdert het systeem volautomatisch met behulp van drukgevoelige beluchters en elektronisch bestuurbare kleppen het water uit de leidingwaterinstallatie. Wanneer een sensor na korte of langere tijd weer activiteiten registreert, vult het systeem de installatie volautomatisch weer met water.

Het in Zwijndrecht gevestigde Rentacs voert praktijkproeven uit met een mobiele, eenvoudiger versie van dit systeem. Dit wordt tijdelijk aangesloten op een installatie om die volledig te ontwateren. “Het apparaat is nu in de praktijk toepasbaar, maar we doen alleen pilot-opdrachten, waarin we het product verder optimaliseren”, aldus directeur Kees Hermes van Rentacs, dat zich bezighoudt met Legionella-bestrijding en -preventie. “Voor de zomer hebben we in onze omvangrijkste pilot bij een groot kantoorpand in Amsterdam de hele cv-installatie ‘leeggetrokken’ en de reacties daarop waren ontzettend goed.”

Hermes verwacht dat zijn bedrijf de ‘Vacuümbox’ begin volgend jaar ook commercieel zal gaan inzetten.

Reageer op dit artikel