artikel

Meer CO2 door hergebruik beton is mythe

bouwbreed Premium

Meer CO2 door hergebruik beton is mythe

Het is een discussie die in de betonsector al lange tijd woedt: de schijnbare strijdigheid tussen circulaire economie en duurzaamheid of CO 2 -reductie.

Hoezo is een circulaire economie altijd duurzamer? Een economie draait om schaarste, maar wereldwijd zijn grind en zand niet schaars. Daarom is de prijs laag en gaat een circulaire economie voor beton weinig spannends opleveren. Bovendien is door toepassing van granulaat vaak meer bindmiddel nodig. Door hergebruik van grind en zand is de CO 2 -uitstoot hoger. Met andere woorden: de circulaire economie is niet per se duurzaam. Ook worden vaak middelen aan beton toegevoegd – om CO 2 te besparen – die circulair hergebruik in de weg staan. Toch is die tegenstrijdigheid op de lange termijn een mythe. Grind en zand mogen niet schaars zijn, ons aardoppervlak is dat wel. Daar moeten we zuinig mee omgaan, om biodiversiteit en ecologie te behouden voor de toekomst. We kunnen daar dus niet oneindig in graven. Ook wordt steeds meer mogelijk met hoogwaardig hergebruik van de betonafvalstroom. De innovatie op dat vlak vordert in rap tempo: de droom om van beton weer beton te kunnen maken, komt steeds dichterbij. Er zijn diverse breekmethodes in ontwikkeling die zand en grind goed kunnen scheiden. De uitdaging is nog om ook de bindmiddelen zo hoogwaardig mogelijk terug te winnen. Maar ook daar zien we positieve signalen: er worden nu zelfs technieken ontwikkeld waarbij CO 2 kan worden gebruikt als bindmiddel.

In de betonwereld wordt de huidige stand van zaken vaak aangehaald om te laten zien dat een circulaire toekomst onmogelijk is. Maar wie goed kijkt naar de innovatie die nu aan de gang is, weet al snel beter. Meer CO 2 -uitstoot door hergebruik van beton? Het tegenovergestelde is in zicht. CO 2 als grondstof voor de betonsector, dat is pas circulair én duurzaam.

Stefan van Uffelen

Programmamanager MVO Netwerk Beton bij MVO Nederland

MVO Nederland brengt vrijdag, op de Dag van de Duurzaamheid, de uitgave ‘Mythes van de circulaire economie’ uit.

Reageer op dit artikel