artikel

Kiesangst

bouwbreed Premium

Kiesangst

Het is naar mijn overtuiging dé manier om met innovatieve oplossingen complexe vragen van opdrachtgevers te beantwoorden. Een projectongebonden samenwerking, gericht op klanttevredenheid en die kan worden afgerekend op prijs én kwaliteit. Er zijn inmiddels al tal van geslaagde voorbeelden te noemen.

Echter, in de praktijk zien we vaak opdrachtgevers die geen keuze durven te maken. Door deze, wat ik maar noem kiesangst, tuigen zij, geadviseerd door adviesbureaus, geldverslindende procedures op om de (keten)partner te selecteren. Bij een recente bijeenkomst van Regieraad Bouw Zuid stond dit onderwerp op de agenda. Bijna alle aanwezigen hebben slechte ervaringen met de selectieprocessen. De goede pogingen niet te na gesproken, moeten in veel gevallen buitenproportionele inspanningen worden verricht. Ook zijn het vaak langdurige trajecten voor niet zelden slechts één project. Wat daarbij echter wordt vergeten is, dat de aanbieders dit wel ergens moeten zien terug te verdienen.

Het moet echt snel beter. De opdrachtgever moet zich realiseren dat alle deelnemende partijen kwaliteit hebben, want anders waren ze er simpelweg niet meer geweest. Afhankelijk van vraag en opgave moet hij het aantal deelnemende partijen beperken tot maximaal vijf. Vervolgens moet de opdrachtgever op basis van simpele criteria snel een keuze maken. Met de gekozen partij wordt een pilot uitgevoerd en goed geëvalueerd. Afvallende deelnemers weten waar ze aan toe zijn en kunnen weer verder. De gekozen combinatie gaat direct met inhoudelijke zaken aan de slag.

Kortom: simpel, snel en doeltreffend. Juist bij een markt die oververhit dreigt te worden, is samenwerking met een ketenpartner voor een opdrachtgever de garantie dat werkzaamheden kwalitatief slim en kostenbewust worden uitgevoerd. Maar daar hoort wel een gezond selectieproces bij. Anders houdt het op. En dat moeten we met elkaar niet willen.

Reageer op dit artikel