artikel

Hete aardappel

bouwbreed Premium

Hete aardappel

Provinciale bestuursakkoorden tonen daadkracht wat betreft de aanpak van leegstand en de noodzaak in te zetten op transformatie en herbestemming.

Het leek er op dat provincies waren verblind door de zonnige economische voorspellingen. Ze zagen veel optimisme en innovatie-, logistieke, leisure- en cultuurkansen om de economie een flinke boost te geven. Het aantal hot spots groeide als kool. De ambities over de noodzakelijke verduurzaming van de vastgoedmarkt kwamen niet verder dan: ‘we moeten de regierol pakken’ en ‘we gaan in gesprek met de regio’s’. Men schoof de hete ‘leegstandsaardappel’ door. Ik kreeg te horen dat we zeer zeker een punt hadden. We waren echter te ongeduldig.

Deze kritiek was terecht. De helft van de provincies neemt haar verantwoordelijkheid wat betreft de verduurzaming van de vastgoedmarkt. Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Limburg concretiseren na een half jaar wat de regierol rond leegstand is. Dit levert mooie beelden op. Gedeputeerde Bom-Lemstra van Zuid-Holland typeert de aanpak als ‘toetsen’ (in gesprek met regio) en ‘poetsen’ (regierol pakken). Teunissen van Limburg gaat ‘paal en perk stellen aan winkelvestigingen en ‘stapt desnoods naar de rechter’. Gedeputeerde Krol van Utrecht heeft het bij kantoren over ‘dweilen met de kraan dicht’. Eerder was de titel van het Brabantse bedrijventerreinenbeleid al ’van meer naar anders’.

Natuurlijk zijn we er nog lang niet en moet de aanpak worden verbreed naar winkels, kantoren en bedrijventerreinen. De interviews met bestuurders zijn hoopgevend. Achteroverleunen is er niet bij en men schuwt de rechterlijke route niet. Henry Meijdam, als nieuw boegbeeld van de provincies, zal doorpakken met de noodzakelijke verduurzaming van de vastgoedmarkt en provincies aanspreken. Drenthe kan op korte termijn laten zien dat men echt bestaande centra wil versterken en verduurzamen. De mogelijke komst van een grote outlet in de periferie van Assen staat haaks op deze ambitie in het Drents bestuursakkoord.

Cees-Jan Pen, lector Brainport Fontys Hogescholen 

Reageer op dit artikel