artikel

Commentaar: Vertrouwen

bouwbreed

Commentaar: Vertrouwen

Eén van de grootste ergernissen voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is een vechtaanbesteding, inclusief een vechtuitvoering, van een project.

Die wordt vrijwel automatisch bereikt als er niet eens een poging gedaan wordt wederzijds begrip voor elkaar te kweken op basis waarvan de kans bestaat dat er vertrouwen wordt opgebouwd.

Al jaren wordt erop gewezen dat vertrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers essentieel is. Niet alleen voor het uiteindelijke projectresultaat, maar ook of misschien nog wel meer voor het plezier waarmee beide partijen samen een goed projectresultaat bereiken.

Medio dit jaar is de Delftse ingenieur Lonneke Cheung afgestudeerd op een vergelijkende studie naar de mate waarin samenwerking en vertrouwen gefaciliteerd wordt in verschillende contractvormen. Haar conclusies waren onder meer dat gunnen op laagste prijs een bron van ellende is en dat samenwerking niet of nauwelijks mogelijk is als de opdrachtgever dominant is en de risico’s vrijwel totaal bij de aannemer legt.

In de Nederlandse aanbestedingspraktijk zijn goede voorbeelden te vinden van hoe het wel kan. Het meest bekende is de aloude Waardse alliantie. Maar net als in het onderzoek van Cheung gaat het daarbij om grote complexe projecten.

De gemeente Nijmegen laat nu zien dat in wezen hetzelfde recept ook toepasbaar is op kleinere projecten die meervoudig onderhands worden aanbesteed. Niet langer is de prijs in dat model bepalend, maar puur de kwaliteit en de samenwerking. Het is in feite een mengvorm van bouwteam en best value procurement.

Dat het Nijmegen is die hiermee aan de slag gaat, verbaasd niet echt. De gemeente kreeg niet voor niets de eerste opdrachtgeversprijs van MKB Infra. En het lijkt erop dat andere opdrachtgevers het voorbeeld gaan volgen. Dat geeft zowel aanbesteders als de bouw vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

Reageer op dit artikel